ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Höstens alla turismutbildningar

För en stor och växande näring som turismen i vårt land, är utbildningen en av de viktigaste frågorna. Och för en näring med så många olika verksamheter kan det vara svårt att samla utbudet av utbildningar. Redan på det gamla Sveriges Turistråds tid i slutet av förra århundradet hade man årligen en genomgång av de utbildningar som fanns till buds, vilket publicerade i en skrift för hugade intressenter. I samband med att Turistrådet lades ner 1992 tog vi med tidningen Hit&Dit, sedermera namnändrad till Turism&Resor över uppgiften att varje år publicera en utbildningsbilaga. Här redovisades de utbildningar vi kunder identifiera från TRAC-, YH-utbildningar, gymnasier, folkhögskolor till högskolor och universitet. 

Publicerad 2016-03-05

Läs mer


”Event i världsklass!”

I början av februari genomfördes ett ”kunskapsseminarium till förmån för morgondagens aktörer” på Södertörns högskola utanför Stockholm. Seminariet arrangerades i ett samarbete mellan högskolans turismlinje och organisationen Svenska Eventakademin.

Event är nämligen en viktig del av utbildningen på högskolans turismlinje där man årligen tar emot ca 120 elever för en treårig utbildning till nytta för en växande turistindustri. 

 

Publicerad 2016-02-06

Läs mer


Snabbkurs i turismens statistik

Ett viktigt underlag för beslut i turismnäringen som i all annan näring är statistiken. Av flera orsaker har Sverige varit ett bra land att inhämta information från marknaden inför viktiga avgörande. Inte minst vår offentliga mantalsskrivning har gjort det möjligt att göra goda slumpmässiga urval ur den population som man vill vet mer om.

Publicerad 2015-12-18

Läs mer


Små turistföretag vill växa

I en undersökning som gjorts av Tillväxtverket på landets små och medelstora företag har man även tittat närmare på de svenska företagen inom turismsektorn.

Totalt har i undersökningen 31.000 företag fått frågorna och 16.000 har svarat - en svarsfrekvens på låga 52 procent. Men man räknar ändå med att svaren representerar uppgifter från ca 350.000 svensk företag. Undersökningen är genomförd under perioden november 2013 till mars 2014

Publicerad 2015-09-24

Läs mer


Turism - en bransch i förändring

Innovation är ett begrepp som spritt sig i affärsvärden konstaterar konsultföretaget Kairos Future. Därför har man kontaktat ca 200 ledande personer i det svenska näringslivet  för att få en inblick i hur begreppet återspeglas i verksamheten. För att få ett större underlag om turism - ”den nya svenska basnäringen”, har man även ställt sina frågor till ett hundratal ledande figurer i den svenska turismen.

Publicerad 2015-06-09

Läs mer


"Tillväxtverk" i hotell- och restaurangbranschen

I en utredning av konsultföretaget Kairos Future för UHR - hotel och restaurangbranschens gemensamma yrkesråd målas upp en dyster bild när det gäller personalsituationen för den svenska hotell- och restaurangnäringen.  Hotell och restaurang är en ökande industri men med klara problem att rekrytera kompetent personal. Bakom UHR står fackföreningarna HRF - hotell och restaurangfacket, tjänstemannaorganisationen Unionen samt arbetsgivarföreningarna KFO och Visita.

Publicerad 2014-02-11

Läs mer


Klen tilldelning från Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan YH presenterade igår torsdag den 16 januari vilka utbildningsanordnare som fått godkänt med start i höst eller våren 2015. Av totalt 377 godkända för samtliga branscher fanns 24 inom hotell, restaurang och turism vilket motsvarar ungefär 6 procent. Ett ganska magert resultat. 

Publicerad 2014-01-17

Läs mer


PR = gör bra saker och berätta om det!

Svårare än så är det inte, kan man säga lite krasst. Men det är faktiskt det viktigaste när det gäller att leverera bra nyheter till media. Försök inte att konstla till det, överdriv inte med superlativ och framförallt lägg tid på att hitta nyheten.

Publicerad 2013-12-14

Läs mer


Det blev en spottstyver för besöksnäringen

Det blev en spottstyver för hotell, restaurang och turism från statliga YH-myndigheten som nyligen fattade beslut om nya utbildningar med start till hösten 2013 eller våren 2014. 17 av 66 utbildningar fick godkänt vilket motsvarar knappt 26 procent, ett sämre utfall än genomsnittet för alla branscher. Besöksnäringen fick bara en tjugondel av de nya platserna.

Publicerad 2013-02-27

Läs mer


Färre turismutbildningar när arbetslivets behov kommer i fokus


Barbro Andersson

Yrkesutbildningar i turism finns numera både inom gymnasiet och inom yrkeshögskolan. För att säkerställa att utbildningarna matchar arbetslivets behov både till innehåll och till antal krävs att ett lokalt programråd är kopplat till gymnasiets yrkesutbildningar och en ledningsgrupp till yrkeshögskolans. Man utbildar inte längre enbart för anställning – entreprenörskap ingår i alla utbildningar.

Publicerad 2012-12-05

Läs mer


Yrkeshögskolan för liten - men bäst i klassenHänger utbildningen med den allt snabbare utvecklingen? Det är en central fråga för besöksnäringen. Flera samhällsföreträdare på olika nivåer har sedan en tid låtit oss veta att just besöksnäringen kan bli en basnäring, men lever man som man lär?

Publicerad 2012-12-05

Läs mer


En akademi för hela besöksnäringen

Den nyinstiftade Upplevelseakademiens vidare- utbildningar ser ut att fylla ett hål inom besöksnäringen. Kurserna som är korta och effektiva leds av kompetenta lärare och ledare.

Publicerad 2012-12-05

Läs mer