ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Mediaförvirring kring svensk turism

Efter Tillväxtverket nyligen gjorda offentliga redovisning av året 2016 gästnattsstatistik hittar man minst sagt förvirrande uppgifter i media. 

 

I en av Stockholmstidningarna läser man rubriken ”Långväga turister lockas till Sverige”. I artikeln redovisar man ett antal orter som enligt tidning tar emot flest antal utländska turister, nämligen Eda, Årjäng, Boden, Tingsryd, Strömstad, Hagfors, Sunne, Uppvidinge, Lungby och Arvika. 

Publicerad 2017-07-13

Läs mer


Hur man uppfinner hjulet på nytt - på turismens och skattebetalarnas bekostnad.

 

I följetongen om hur Tillväxtverket klantat till den svenska turismens försörjning av viktig marknadsinformation har vi nu förhoppningsvis kommit fram till ett av de sista kapitlen

 

För några år sedan gick man ovanligt nog för Tillväxtverket ut med en för offentliga aktörer lagstadgad upphandling. Nu gällde det införskaffandet av marknadsdata för turistnäringen. I 25 år har detta skett med en av dåvarande Sveriges Turistråd grundad undersökning TDB - turistdatabasen årligen genomförd med ca 25.000 intervjuer. En med internationella mått mätt unik undersökning ständigt granskad av såväl marknaden som vetenskapen. Här har producerats undersökningresultat för den svenska turismen som lagts till grund för såväl offentliga som privata investeringar och marknadsföringsinsatser. Vid nedläggningen av dåvarande statliga Turistrådet hamnade TDBn och andra för branschen viktiga undersöknings- och analysmetoder hos företaget Resurs, ägt och bemannat av tidigare anställda vid Turistrådets marknads- och analysavdelning.

Publicerad 2017-01-11

Läs mer


Dags att byta namn på Tillväxtverket till ”Nedläggningsverket”?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ”främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt”. Under åren som aktör i den svenska turismen ha man haft uppgiften att samla in beslutsunderlag för branschen och för myndigheter samt informera omvärlden om näringens situation och utveckling. Utbildning, produktutveckling och kvalitetsfrågor ligger i uppdraget.

Publicerad 2016-05-19

Läs mer


Vart är vi på väg?

Den som under några år engagerat sig i svensk turism måste nu börja fråga sig för att citera det populära tv-programmet ”på spåret” - vart är vi på väg?

Allt fler underligheten dyker upp och förvirringen om vem som gör vad och varför skapar fler frågor än lösningar för en splittrad näring.

 

Publicerad 2016-02-17

Läs mer


Oseriöst statistiskt underlag för den svenska turismen.

För någon tid sedan fick extrempartiet SD hela 25 procent av rösterna i den svenska valmanskåren i en undersökning från analysföretaget Yougov. Nyheten spreds i rubriker i samtliga rikstäckande media. Ganska snart stod det klart att en samlad majoritet av forskare och statistiker underkände resultatet med hänvisning till den statistiska metoden - en undersökning på webben - som använts för att få fram siffrorna.

Publicerad 2015-09-07

Läs mer


Högre skatter på drivmedel drabbar turismen

För ett antal år sedan införde Stockholm en trängselskatt för att främst få ner biltrafiken i staden, men sannolikt med baktanken att dra in mera skattemedel till kommunen. Några år senare följde Göteborg efter med en skatt på bilismen i samma syfte. 

På 1970-talet var priserna på drivmedel för bilar allvarligt i gungning. Priserna skenade på grund av kriget 1973 mellan Israel och deras grannar. De oljeproducerande länderna valde då att med prisvapnet straffa västländerna som tagit parti för Israel i konflikten. Här infördes ransoneringar och som sagt priset för att ta sig fram med bil steg dramatiskt.

 

Publicerad 2015-08-31

Läs mer


Kassaregisterlag problem för turismens småföretagare.

Till skillnad från många i krisens Grekland betalar svenska företag skatt och moms på omsättningen i sin verksamhet. För att se till att inga pengar hamnar direkt i fickan ska man här i Sverige  kunna redovisa varje transaktion. Så omsätter man mer än ca 180.000 kronor årligen säger lagen att det måste finnas en kassa-apparat med ett register som noterar varje försäljning. Här ska skattemyndighetens fogdar kunna begära redovisning så att samhället får sitt till den gemensamma välfärden.

Publicerad 2015-07-16

Läs mer


Sent ska syndarna vakna

Tretton procent av Sveriges yta är nationalparker. Med få undantag troligen de minst besökta kvadratkilometerna i vårt land. Här passerar en och annan rösad led och någon övernattningsstuga på ett par mils avstånd, samernas renar och ett antal inplanterade vargar. Men välkomnande turistisk infrastruktur i omgivningarna får man leta efter. 

Publicerad 2015-07-15

Läs mer


Hur man ljuger med statistik!

En av de första böcker man fick studera när man läste statistik vid Stockholm Universitet hette ”How to lie with statistics”. Här radades exemplen upp på de misstag som kunde göras  i ämnet. Att göra undersökningar, införskaffa och rapportera statistiskt säkerställd information är nämligen föremål för en akademisk vetenskap. Frågor som urval, semantiska frågeställningar och analys är A och O för att undersökningen med viss säkerhet ska kunna mäta det man avser och förväntar sig.

Publicerad 2015-06-12

Läs mer


Regeringen straffbeskattar turismen

Nya signaler från regeringen drabbar turismen hårt.

Publicerad 2015-04-06

Läs mer


Dags att göra om statistikupphandlingen Tillväxtverket!

Först ska sägas att efter ett antal år av slentrianmässig upphandling av tjänster för den svenska turismen har man på Tillväxtverket på ett för branschen positivt sätt, anpassat sig till det statliga upphandlingsreglementet. 

Förutsättningen måste då vara att man har kompetensen att göra en kvalificerad upphandling. Så tycks inte ha varit fallet när det gäller turismen stora basundersökning Swedish Tourism Service.

Publicerad 2015-03-27

Läs mer


Tack och adjö TUR-mässan

I många år har TUR-mässan i Göteborg varit Skandinavens ledande fackmässa för turismen. Den svenska näringen har fått visa upp sig och utländska länder och destinationer har kunnat komma hit och flirta med den svenska marknaden. Några dagar i mars har det vimlats på mässan och i Göteborgs hotell- och restaurangbransch har priserna trissats upp till toppnivåer.

Publicerad 2015-03-03

Läs mer


25 miljoner gästnätter i sommar - rekord!

Perioden juni till augusti i år slog nytt rekord i gästnatts-statistiken. Hel 25 miljoner gästnätter har noterats. 

Publicerad 2014-10-13

Läs mer


Ekoturismföreningen och LRF motståndare till ökad turism i nationalparker

Sverige består till ca 10 procent av skyddad natur i nationalparker. Under många år har regelverken för att ens vistas i dessa områden varit regida. Denna svenska folkets gemensamma naturskatt har i princip varit undanhållen möjligheten att ens komma till och få uppleva på plats. 

Publicerad 2014-09-25

Läs mer


Utomordentligt pinsamt Tillväxtverket

I slutet av 80-talet på det gamla statliga Turistrådets tid fanns det unik undersökningskompetens i turismen tjänst. Under landets förste professor i turism,Bengt Sahlberg, tillsammans med experter som Lasse Widén och Rolle Olsson utvecklades mätinstrument för att vi skulle få data för utvecklingen av den svenska turismen. 

Publicerad 2014-08-13

Läs mer


Dags att skapa ordning och reda i svensk turismstatistik

Man kan inte påstå att svensk turism är en särskilt sofistikerad bransch när det gäller underlaget för sina viktiga framtidsbeslut. Den som arbetat med marknadsföringen av exempelvis lättrörliga konsumtionsvaror kan konstatera att ytterst få produkter placeras på marknaden utan grundläggande analyser av såväl målgrupper som produktacceptans, smak, lukt, utformning, förpackning etc.

Publicerad 2014-07-07

Läs mer


Myndigheten för Yrkeshögskolan felprogrammerad!

När Myndigheten för Yrkeshögskolan nu kungör vilka skolor och utbildningar som får ta emot skattebetalarnas bidrag för året, har turismen än en gång fått stryka på foten. Av 377 utbildningar som vunnit i "lotteriet" har turismen i en vällovlig tolkning av inriktningen på utbildningen, lyckats få 7 utbildningar godkända. I kategorin "hotell, restaurang, turism" har totalt 23 utbildningar fått bidrag varav 16  handlar om kökspersonal och hotel-managment.

Publicerad 2014-01-21

Läs mer


Nu går vi in i dataåldern

Ända sedan Gutenbergs tid på 1400-talet har man tryckt böcker och tidningar. Och i Sverige är vi världsmästare på att producera facktidningar på alla upptänklig områden. Papper och pappersmassa har även varit en av den svenska exportindustrins paradgrenar.

Publicerad 2013-12-03

Läs mer


Varför öppnar Sverige först efter midsommar och stänger i augusti?

Om näringen, som nu uttalat att man vill dubbla sin omsättning och sysselsättning till år 2020 ska lyckas, så får man nog ta till alla lösningar. Det duger inte att hålla Sverige stängt från augusti fram till nästa års midsommar. 

Publicerad 2013-08-23

Läs mer


Ett misslyckat försök att ena turistindustrin

Antalet organisationer med ambitionen att företräda den svenska turismen är för många. Förvirringen om vem som för turismens talan i vårt land är total.

Publicerad 2013-08-23

Läs mer


Tänk om - i nya målgrupper!

Det har gått slentrian i marknadsföringen av svensk turism. Inte bara Visit Sweden har fastnat i gamla sanningar utan även stora delar av den svenska turismens aktörer har tappat sin kreativitet när det gäller att hitta nya gäster. 

Publicerad 2013-06-05

Läs mer


Hög tid att sätta Skandinavien på turismens världskarta

Våren är workshoparnas tid. Runt om i världen arrangerar länderna sina viktiga B2B-möte i turism. Här signeras kontrakten om kommande års boende, resor och upplevelser. 

Publicerad 2013-04-17

Läs mer


Besöksnäring eller turistindustrin?

Förvirringen börjar bli total. Här talar man om världens största industri, som håller på att växa till en ny svensk basnäring. Men vad vi svenskar ska kalla vår nya basnäring kan vi inte enas om. I dag florerar ett stort antal uttryck som samlande beskrivning på näringen. Och vill man så kan man naturligtvis fortsätta att till omgivningen sprida osäkerhet om vad det handlar om. 

Publicerad 2013-02-20

Läs mer


»Man åker inte till Helsingfors för att bo på hotell!«

En gammal räv i den svenska turisnäringens toppar myntade för ett antal år sedan påståendet i rubriken. Och av det kan man lätt dra slutsatsen att vissa delar av turismen är till för att backa upp andra delar.

Publicerad 2012-12-05

Läs mer


Vem ska betala?Ny statsbudget med nedskärningar för turismen. Den ständiga debatten blommar upp igen. Varför satsar inte den svenska regeringen på turism? Våra grannländer får mer pengar medan skattebetalarnas bidrag till Visit Sweden i år sjunker med 20 miljoner.

Publicerad 2012-10-24

Läs mer


Ett Tillväxtverk med tillväxtvärk

1992 avvecklade den borgliga regeringen det statliga Sveriges Turistråd med inställningen att turism inte var en angelägen uppgift för skattebetalarna, utan för de företag som arbetade i branschen. Den socialdemokratiske ordföranden i kulturutskottet var av en annan mening och lyckades utverka ett bidrag på 100 miljoner till turism. Frågan var bara nu - hur skulle pengarna fördelas och av vem? Ett privat företag kunde naturligtvis inte få en check från skattebetalarna även om det gällde att promota turismen till destinationen Sverige.

Publicerad 2012-09-05

Läs mer


Är det verkligen i branschens intresse?

Först ska konstateras att Sveriges hotell- och restaurangföretagare är en tung och viktig organisation i den svenska turistindustrin. I många år har ledande företrädare aktivt deltagit i att föra upp branschens frågor i debatten och tagit initiativ till viktiga samarbeten för att föra fram turismen till den viktiga svenska basnäring turismen är i dag.

Publicerad 2012-06-08

Läs mer


Varför inte Strindberg?

Vid ett par tillfällen har kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth talat inför ledande turistmänniskor och försökt skapa förståelse för en aktivare satsning på kombinationen turism och kultur i vårt land. Kultur som näring sysselsätter lika många människor som turismen i vårt land och denna kultur är unik och verkligen ingenting att skämmas över.

Publicerad 2012-04-18

Läs mer


Det är nu man säljer in turism för sommaren 2013

Som journalist på  facktidningen för den svenska besöksindustrin har man förmånen att bli inbjuden till att bevaka de säljaktiviteter som årligen anordnas runt om i världen.

Publicerad 2012-02-22

Läs mer