ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Förtur avvecklas

Enligt uppgifter från Förturs styrelse i ett pressmeddelande har man bekräftat att man sedan en tid har planerat för en total avveckling av verksamheten. För vidare frågor om avvecklingen hänvisar man till styrelsens ordförande Pia Jönsson-Rajgård, VD för Tourism in Skåne.

Förtur är en medlemsägd förening bildad 1995 av de stora turistorganisationerna i främst Stockholm och Göteborg med uppgiften att föra svenska turistorganisationers och mindre entreprenörers frågor inför myndigheter, media och allmänhet. Genom åren har man hanterat viktiga branschfrågor som resegarantier, auktorisation av turistbyråer, är delägare och styrelserepresentant i Visit Swedens ägarbolag Svensk turism AB samt bedrivit omfattande utbildnings och kompetenshöjande verksamhet för besöksnäringen. Redan nu innan årsmötet har styrelsen låtit avveckla personal och verksamhet – ett tveksamt förfaringssätt eftersom medlemskadern på flera hundra organisationer och företag knappast hunnit bli informerade eller haft möjlighet att yttra sig i frågan. Enligt ett pressmeddelande från styrelsen (den 13 februari 2012) anser man «det angeläget att en konsolidering av företrädare och aktörer inom besöksnäringen och turismindustrin sker. Genom detta stärks besöksnäringen totalt och fokus kan ligga på att skapa nya förutsättningar för tillväxt«. Ett märkligt uttalande av en styrelse vars enda uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse i den förening de är satta att verka. Det är oklart på vilkas uppdrag styrelsen agerat i frågan. Förturs årsmöte hålls i samband med TUR-mässan i Göteborg. Förslaget till avvecklingen och styrelsen agerande lär bli föremål för vidare diskussioner.

Publicerad 2012-02-13