ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Tre tveksamma begreppsbyten i svensk turism

Den 23 april på Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHRs, årliga konferens, i år på Berns i Stockholm, bytte organisationen namn till ”Visita – Svensk Besöksnäring”.

Ambitionen sedan några år i organisationens ledning är att utveckla verksamheten från en arbetsgivarorganisation för hotell och restaurangföretagare till en samlande branschorganisation för hela den svenska turistindustrin. Man har redan som ”branschmedlemmar” införlivat organisationerna för liftägare SLAO, camping och stugföretagarnas organisation SCR och djurparkernas sammanslutning. Och när den egna styrelsen under våren kuppartat la ner branschorganisationen FörTur låg Visita redan, av en händelse, i startgroparna, med erbjudanden för att locka till sig nya medlemmar därifrån. Frågan om att omvandla en arbetsgivarorganisation till en allmän branschorganisation är inte helt okomplicerad. Vad händer exempelvis med ”branschmedlemmar” vid en arbetsmarknadskonflikt? Har Visita intresse, kompetens och resurser att ta sig an alla turismens viktiga branschfrågor? Är man överens om sin nya roll med övriga tunga företrädare för svensk turism som handeln, transportföretagen, aktörer inom den offentliga sektorn samt andra turismens branschverksamheter med egen traditionell representation i arbetsgivarfrågor. Det sista ordet om Visita som den samlande branschorganisationen för svensk turism är troligen ännu inte sagt. Med anledning av namnbytet i moderorganisationen SHR, har den ärevördiga tidningen Restauratören begåvats med nytt namn ”Besöksliv”. Den som förleds att tro att en tidning med det namnet vänder sig till läsare med släkt eller vänner på sjuhus eller seniorboende får anledning att omvärdera sin uppfattning. Tidningen ”Besöksliv” är nu även efter namnbytet en tidning som vänder sig till medlemmarna i arbetsgivarorganisationen Visita och rapporterar om delar av den svenska turismen. Det beslut som tidigare fattades i enighet av samtliga medlemmar i den dåvarande samlade branschorganisationen RTS (ej att förväxlas med dagens verksamhet med samma namn) att vår näring skulle benämnas ”turistindustrin” har nu på vissa håll fått stryka på foten. Såväl ledningen i Visita – Svensk Besöksnäring” som i deras tidning ”Besöksliv” menar tydligen att det globalt accepterade begreppet för hela vår näring ”tourism/turism” bör ersättas av det helsvenska begreppet ”besöksnäring”. Det finns naturligtvis i vissa sammanhang en god anledning att försvenska vissa utländska låneord. Men att ta bort den globala turistindustrins samlingsbegrepp tourism/turism som är etablerat av WTO och använt i alla sammanhang världen över när det gäller alla former av resande, fritid-, affärs- liksom kongresser och möten, torde vara en minst sagt tveksam form av nationell särart.

Publicerad 2012-05-28