ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Utvecklingscenter i avveckling

Sommaren 2010 gav Näringsdepartementet Tillväxtverket i uppdrag att inrätta ett Utvecklingscenter för turistnäringen. Uppdraget var att etablera ett utvecklingscenter i samverkan med ”Visit Sweden samt andra berörda myndigheter, statliga bolag, besöksnäringens organisationer och aktörer med ansvar för det regionala tillväxtarbetet”.

Utan någon närmare samverkan enligt direktiven och utan hänsyn till regelverket om offentlig upphandling hamnade uppdraget hos en privat näringslivsorganisation RTS för genomförande. Näringsminister Maud Olofsson invigde vad som kom att kallas TRIP - ett varumärke ägt av RTS för en verksamhet i syfte att skapa en samlad insats för information, rådgivning och utveckling av turistföretagandet. I uppdraget stipulerades att senast den 1 mars 2011 skulle ”Tillväxtverket göra en slutlig verksamhetsrapportering och ekonomisk redovisning för det beviljade bidraget. Redovisningen skulle tydligt redovisa hur bidraget lyckats stimulera och stödja lokal och regional tillväxt Den 12 december 2012 redovisades i en utredning av ett fristående konsultföretag resultatet av de anslag på ca 20 miljoner kronor under en tvåårsperiod som förmedlats till verksamheten i TRIP. Rapporten som kan rekvireras från Tillväxtverket reste ett stort antal frågetecken kring insatserna och deras resultat för näringen. Med få undantag, Tillväxtdagen och den festkantade utdelningen av Stora Turismpriset med flera utmärkelser har näringen visat sig tveksam till verksamheten i TRIP. Med anledning av resultatet från utvärderingen, har Tillväxtverket avvaktat med vidare skattemedel till verksamheten. Vad som ska finnas kvar i det av RTS drivna projektet TRIP med minskad statlig finansiering är i skrivande stund oklart.

Publicerad 2013-05-23