ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

IBIS nr 2 släppt

För ett år sedan presenterade Tillväxtverket sin nya gränsundersökning IBIS. I dagarna kom uppföljningen.

Man gör ca 20.000 årliga intervjuer vid 13 gränspassager från Sverige. Och för att kompensera för övergångar vid landsgränserna mot främst Finland och Norge gör man på de marknaderna numera även ett antal telefonintervjuer. I år kunde man konstatera 16 miljoner besökare som passerade gränserna vilket är en liten men ökning på knappt 4 procent från föregående år. En tredjedel var endagsbesökare som minskat något mellan åren och resten hade stannat i flera dagar. De som reste privat var den stora gruppen på ca 80 procent medan de som rest i affärer, ca 20 procent, hade ökat med hela 22 procent. Största ökningen hade Stockholmsregionen dit hela 42 procent av resorna gick och den största minskningen drabbade Skåne. Att färjerederierna har en stor betydelse visas av att de flesta såväl dagsbesökare som privatresenärer kom till vårt land med båt medan affärsresenärerna och de som stannade flera dagar använde flyget. Samtidigt kan man konstatera att våra utländska gäster över lag är nöjda med sitt besök i vårt land – hela nio av tio gäster säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin vistelse. Det finns mycket mera spännande uppgifter att få från årets IBIS-undersökning som kan laddas ner på nätet från www.tillvaxtverket.se/IBIS.

Publicerad 2013-06-05