ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

SCR och SLAO planerar för framtiden

Den svenska turistindustrin har i sin visionsplan förhoppningsfullt siat att näringen ska fördubblas under en tioårsperiod fram till år 2020, såväl i omsättning som i antal anställda. För att detta ska kunna ske måste näringen skapa nya verktyg för lyfta sig själv i håret så att ökningen de sista sju åren blir dramatiskt snabbare än under början av tioårsperioden.

Detta har organisationerna SLAO – Sveriges liftanläggningar och SCR Sveriges Campingvärdar – konstaterat och i ett samarbete med analysföretaget Kairos Future gjort en framtidsstudie för att kartlägga hur och på vilket sätt man som viktiga delar av turistnäringen kan bidra till att uppfylla visionen. Fler förpackade produkter måste till för att locka nya och fler gäster till vår näring. Och här konstaterar SLAO och SCR att ”utomhusupplevelser” för deras del är lösningen. ”Tillsammans” är ett annat nyckelord som kan leda rätt liksom att den digitala världen kommer att ha en än större roll i utvecklingen. Kreativitet och innovation kommer att krävas och här ger den utredning som gjorts av Kairos Future lösningen att man tänker bättre utomhus. Dagens stora frihet med såväl ekonomi som tid gör att ungdomsgenerationen är mer organiserade. 60-70-talets flumgenerationer har ersatts av dagens mera målinriktade, ungdomar som ställer krav på sin frihet och sin fritid. Vad analysen kallar ”nördar”, personer som värnar om sina speciella intressen, som träning, cykling mm växer i betydelse och såväl campingboendet som skidnäringen måste anpassa sig och utveckla sitt sortiment för att tillfredställa fler. Framtidsutredningen har resulterat i att de båda organisationerna etablerat var sitt 20-punktersprogram som man lägger till grund för ett omfattande utvecklingsarbete bland sina medlemmar. Implementeringen kommer att ske med roadshows och kurser för såväl ledare som personal. Resultatet lär bli ett lyft för såväl camping- som skidföretagen och för svensk turism. Om det räcker till för att uppfylla branschens ambitiösa visionsplan återstår att se. Den som är intresserad av att ta del av SCR och SLAOs framtidsstudiekan säkert få ett ex från någon av organisationerna eller läsa rapporten på www.utomhusupplevelser.se. Fotograf: Anna Hult

Publicerad 2013-06-05