ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Frivillig samverkan ska öka Stockholmsturismen med 50% till 2020


Borgarråd och ft landshövding med flera i samverkan om turismsatsning.
Foto: Camilla Boquist

Stockholms besöksnäring har ökat med 50 procent de senaste tio åren, vilket gör Stockholm till den ledande tillväxtregionen i Skandinavien och bland de tio snabbast växande besöksmålen i Europa. Genom ett nytt samarbete mellan staden, näringslivet och branschorganisationer arbetar man för ytterigare en 50% ökning genom projektet “Stockholmstrategin 2020”.

I korta drag går strategin ut på att skapa en gemensam målbild, öka bäddkapaciteten, skapa fler direktförbindelser i skärgården, säkerställa ett gott värdskap och skapa en ny finansieringsmodell. 

Meningen är inte att Stockholm ska ta besökare från Göteborg och Malmö. Ett tydligt fokus ligger på den internationella marknadsföringen. 

– För att lyckas är det viktig hur man packeterar och presenterar, säger Ulla Hamilton (M), företagar-, trafik och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Skärgården - en slumrade skönhet

Ett första pågående samverkansarbete med syfte att särskilt stärka och utveckla besöksnäringen i Stockholms skärgård har redan inletts. Många insatser har redan gjorts men vad man arbetar på nu är att bredda säsongen, öka bäddkapaciteten och höja standarden på boenden.

– Vi arbetar för att få fler livskraftiga företag och bättre kommunikationer i skärgården, något som Länsstyrelsen har ansvar för. Att alla kommuner i skärgådern samarbetar är väldigt värdefullt, säger Katarina Kämpe, t.f. landshövding i Stockholms län.

Belastningen på skärgården behöver inte öka om man breddar säsongen. För närvarande görs en förstudie för att få fram fakta.

– Hittills har det varit mycket prat och lite verkstad och vi har dessutom en vikande befolkning, säger Kjell Jansson, ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje, där man nyligen bildat ett nytt turistbolag, Visit Roslagen AB. 

Näringens projekt

Det finns nio aktörer i själva styrgruppen som sedan har politisk uppbackning, men det påpekas att det här i första hand är näringens projekt. Kommuner är “smörjmedel” kan hjälpa till med ekonomiska investeringar, sås som VA-anslutningar i skärgården.

Det finns även en del EU-medel att söka, som vi borde bli bättre på att utnyttja, till exempel  finns 5 miljonr kronor för utbyggnad av bredband, berättade Katarina Kämpe.

Långsiktig process

Redan nu har det gjorts stora investeringar på hotellsidan i Stockholm. Regionen har haft en 4% tillväxt under en längre period i snitt, och 8% år 2011. Restaurangbranschen växer också, 6% 2011, i hela landet. För att inte tala om de stora arenorna i Solna och Globen. 

“Stockholmstrategin 2020” är en långsiktig process. Det går ändå inte att missa att viljan och de stora ambitionerna finns.

Publicerad 2012-02-22