ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Positiva och negativa regeringsbesked på Besöksnäringens Ledarforum


Närinsminister Annie Lööf lovar 60 nya miljoner till utvecklingen av hållbara och exportmogna småföretag i turismen.
Foto: Bengt Meder

Två av regeringens ministrar deltog i årets Ledarforum för Besöksnäringen som traditionsenligt gick av stapeln i månadsskiftet januari/februari i Kolmården.

Först ut var infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd med ansvar främst för landets trafikfrågor. Naturligtvis tog hon tillfället i akt att i sitt anförande gå i svaromål för de uppenbara bristerna vårt land har när det gäller främst järnvägar och landsvägar. Man tvingas konstatera att standarden på våra järnvägar är sedan länge sorgligt eftersatta och att Sverige som är ett glesbefolkat och avlångt land har stora vägsträckor som borde vara föremål för en skyndsam upprustning. Men som det mesta när det gäller statens utgifter är det en prioriteringsfråga. Nya järnvägar kostar ca 1 miljard per mil och en motorväg ca 600 miljoner för samma sträcka. Ministern hade till skillnad från landets experter en tilltro till att avregleringen när det gällde järnvägen skulle kunna lösa en del problem. Men för att lösa de akuta problemen för transportsektorn skulle det behövas längre tid än fram till år 2020 konstaterar ministern.

Landets nya näringsminister Annie Lööf vädrade en stor optimism och tacksamhet mot besöksnäringen som hon menade fungerade väl för landet i ambitionen av få ut fler unga i arbete. På få år har besöksnäringen bidragit med 20 procent flera jobb jämfört med landets övriga industri och tjänstenäringars ca 4 procent personalökning.

En nyhet har ministern  släppt i dagarna med en budget på 60 miljoner kronor att fördelas under tre år för att utveckla »hållbara turistdestinationer«. I första hand är de småföretag som kan söka stödet och kontakta Tillväxtverket som i samarbete med Visit Sweden ska driva projektet. Samtidigt tvingades man konstatera att Visit Sweden nu kan få sänkning av sina anslag när de extra-anslag på 50 miljoner för en treårsperiod nu går ut. Frågan får sin lösning i höstens budgetmangling där ministern hoppades kunna försvara ett fortsatt ökat anslag till marknadsföringen av vårt land.

Övriga talare uppehöll sig vid viktiga framtidsfrågor som hur en destination kan utvecklas till att skapa innovation och tillväxt, hur den mobila revolutionen kan utnyttjas av besöksnäringen och »hur man navigerar framgångsrikt i förväntningssamhället«.

Men som vanligt vid stora branschsammankomster är det mellan föredragningarna som kontakter knyts och branschfrågorna löses. Så här några bilder ur vimlet.

Publicerad 2012-02-22