ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Lantligt styrelseproffs i ledning i Visit Sweden

Ännu en stark dam med namnet Elisabeth med th på slutet har fått statens uppdrag att leda Visit Sweden in i framtiden. Grunden till Visit Swedens numera framgångsrika år lades under styrelsens ledning av förre moderata Riksdagsmannen Elisabeth Nyström.


Elisabeth Gauffin som tagit över klubban i den mellan staten och näringen delade Visit Swedens styrelse.

I dag är det Elisabeth Gauffin som tagit över klubban i den mellan staten och näringen delade styrelsen. 

Här har man hittat ett etablerat styrelseproffs med meriter från motsvarande höga positioner från statliga Almi, bondekooperationens LRF, miljöcertifieringen KRAV, mejerikoncernen Arla med flera tunga styrelseuppdrag.

Dessemellan deltar Elisabeth Gauffin aktivt i familjens jordbruksföretag som är en av Upplands större gårdar med förutom mjölkkor och spannmål på hela 650 hektar även viss turism med olika former av ridning på gårdens hästar.

Någon expert på turism är Elisabeth Gauffin inte ännu, men det är å andra sidan inte hennes uppgift; Att leda styrelsens arbete och att vara en kontakt med främst näringsdepartementet som ägare är det främsta syftet med uppdraget. Men självklart har hon egna målsättningar i uppdraget, som att skapa förutsättningar och eliminera hinder för Visit Swedens verksamhet i ambitionen att öka inflödet av lönsam turism till vårt land. Ostörd natur, ren luft och och gott om plats för människor är viktiga argument. Att förlänga säsongen i vårt land för alla Europeer som semestrar i augusti och se till att vårt land är tillgängligt med goda kommunikationer till lands till sjöss och i luften är andra käpphästar. Man får hoppas att landets centerpartistiska näringsminister lyssnar på en landsbygdens företagare och att dom tillsammans kan informera övriga ministrar om turismens kapacitet att bidra till välståndet i vårt land. Att man klargöra klargöra statens roll och näringens förmåga att skapa statliga intäkter, så att Visit Sweden får de resurser som gör den svenska turismen rättvisa.


Elisabet Jansson Strömberg tillträder som ny VD för branschorganisationen SLAO – Svenska Liftanläggningars Organisation.

Från sjöbusar till pistvakter

Ännu en Elisabet tar plats på den svenska turismens parnass. Elisabet Jansson Strömberg tillträder som ny VD för branschorganisationen SLAO – Svenska Liftanläggningars Organisation. Under hösten kommer hon att inskolas av avgående VD Hans Gerremo. Men från årsskiftet basar hon över en av Sveriges viktigaste vinteraktiviteter – landets utförsåkaranläggningar. Här finns ett antal viktiga uppgifter där säkerheten i backarna är en ständig punkt på agendan. Här ordnas branschmässor och genomförs tunga utbildningssatsninga. Branschfrågorna ska förmedlas till myndigheter och media. Och inte minst satsningen på det egna 20-punktsprogrammet som ska ta liftnäringen in i framtiden och säkra turismens löfte om en fördubbling fram till 2020 kräver inte bara uppmärksamhet utan aktiva insatser.

Man kan fråga sig hur SLAO s styrelse har tänkt när man städslar en ung tvåbansmamma till en så mansdominerad näring. 

– Men konstaterar Elisabet Jansson Strömberg, efter att ha jobbat elva år med sjöfolk i Svenska Sjöräddningssällskapet är hon van vid gubbar. Och kommunikation internt och med omvärlden har varit arbetsuppgiften under större delen av karriären. Så uppgiften att locka fler skidåkare till backarna, stimulera till hög kvalitet och god lönsamhet för medlemmarna är en utmaning. Att dessutom vara en del av en växande framtidsnäring som turism kan till och med få en äkta göteborgare att på sikt fundera på att flytta till Östersund. För två års skidåkning på heltid, i de franska alperna, har lagt grunden till ett aktivt skidintresse.


I dagarna har Linn Uggerud fått sina nya visitkort med kontaktuppgifter till sin arbetsplats på Svensk Turism AB.

Svensk Turism AB anställer medarbetare – äntligen

Svensk Turism som är organisationen där hela den svenska turistnäringen finns samlad i ägarkretsen, har äntligen fattat beslutet om att bemanna en viktig funktion för näringen. Hittills har bolagets ordförande Magnus Nilsson fört näringens talan med den äran. 

I dagarna har Linn Uggerud fått sina nya visitkort med kontaktuppgifter till sin arbetsplats på Svensk Turism AB. Titeln är tills vidare projektledare och uppgiften är att analysera situationen och driva branschens strategilöfte om en dubblering av den svenska turismen fram till år 2020. Frågan om vad som har hänt i näringen sedan löftet om en fördubbling gavs ska belysas. Och nya åtgärder ska planeras och spridas till gräsrötterna för att inspirera till att uppfylla prognosen. En central och viktig uppgift för en branschorganisation.

Nära tvåhundra sökande hade man att välja på inför anställningen och valet föll på en ung dam med förstklassiska såväl teoretiska som praktiska meriter i svensk turism.

Född och uppvuxen på Gotland – bara det en turistisk merit. Civilekonom vid Kalmar högskola med inriktning turism. Marknadsföring inom MTG-koncernen av bland annat Tv3 och Tv6. Gotland Convention bureau med introduktion och införsäljning av Gotlands nya kongressanläggning. Marknads- och försäljningsansvarig för en hotellkedja med fem hotell varav två av Gotlands mera namnkunniga hotellanläggningar. Och på fritiden är det dans samt segling och kanotpaddling som tar upp intresset för den sedan 10 år bosatta stockholmsdamen.

Linn Uggerud är ännu en av den nya generationens välmeriterade ledarfigurer som svensk turism behöver. Förhoppningsvis kan hon utveckla och leda Svensk Turism AB fram till den viktiga branschroll som ett av hela näringen gemensamägt bolag bör ha.

Publicerad 2013-08-24