ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Camping- och liftägare bygger för framtidenMed näringens vision om att dubbla den svenska turismen i såväl omsättning som antalet sysselsatt fram till 2020 har två av de stora branschorganisationerna konkret satt »spaden i jorden« för att åstadkomma en förnyelse och utveckling. I samarbete med kända framtidsforskare har de båda organisationerna lagt fast sina »20 punkters-program« som mall för sitt utvecklingsarbete.

Analysen är klar - världen står inte stilla och nya målgrupper ställer andra krav på tillvaron. Här gäller det att lyssna, anpassa sig och utveckla produkterna som framtidens campare och skidåkare kommer att efterfråga.

Skidåkning en reseanledning

I SLAOs programförklaring, formuerat i sina  »20 punkter« kan man konstatera att skidåkningen i våra backar är den direkta reseanledningen för människor att besöka en plats. Här har boendeanläggningar, restauranger och detaljister på platsen, liftanläggningen att tacka för att det kommer gäster till platsen och för sin omsättning. Därför gäller det att vara konkurrenskraftig ur ett gästperspektiv. 

Dessutom är en skidanläggning ofta den viktiga och dominerande arbetsplatsen på sin ort. Ungdomarna kommer här in i sitt första jobb och orten kan utvecklas samt behålla och utveckla sin infrastruktur.

Men de svenska liftanläggningarna har konkurrens från hela världen. Här gäller det att profilera sig och utvecklas i takt med tiden och gästernas förväntningar. Därför har man i ett samarbete med en annan av Sveriges viktiga turistbranscher, campingnäringen, utvecklat en strategi för hur man ska komma vidare i sitt utvecklingsarbete. I SLAOs strategi handlar det om »människa, arenan, kapitalet och branschen« som huvudpunkter för utvecklingsarbetet.


Så här definierar SLAO sina strategiska utvecklingsområden

 

Förutom att aktivera sig på informationssidan i PR och marknadsföring är utbildning av personalen på alla nivåer en central fråga. Säkerhetsfrågorna är i ökat fokus och branschens funktion som ett kanal för hälsa och friskvård ska framhållas. Inte minst de många världsberömda svenska skidprofilerna är en viktig del i den framtagna varumärkesplattformen.

Samtidigt är ägaren, finansiären och investeraren i den svenska skidindustrin en viktig faktor för en lönsam utveckling. Här planerar liftbranschen som en viktig del av svensk turistindustri att aktivera sig i den allmänna ekonomska debatten.

Slutligen skapar »branschen« ett område för ökat samarbete såväl internt bland SLAOs medlemmar som med omvärldens intressenter i den övriga turistindustrin, offentlig sektor och svensk näringsliv.

Sveriges största boendeform ska växa

Med gästerna i fokus ska man göra svensk camping ännu mera attraktiv. Redan i dag är campingen trots sin relativt korta säsong, främst under sommarperioden, den största kommersiella boendeformen i vårt land. Nu ska bågen spännas ännu hårdare och målet är fler campare, fler gästnätter, nya målgrupper och mera boende året runt. Inte minst det redan idag omfattande internationellt utvecklade samarbetet, ska bidra till att fylla landets campingplatser och locka fler utländska gäster  


Så här ser campingens strategiska utvecklingsområden ut

Även här är en aktivare marknadsföring och informationspridning den första punkten i den gemensamma satsningen. Webben är den dominerande kommunikationskanalen såväl för information, som bokningar av boendet,liksom utnyttjandet av alla nya social medier. Härmed är det viktigt att öka säljkompetensen och exportmognaden i branschen.

Lönsamhet kräver fokus på kostnader och prissättning där en aktiv omvärldsanalys och trendrapporter är viktiga byggstenar.

Inom ramen för samarbetet finns redan kompetens för kvalitetssäkring och tillväxtprogram liksom kunskapen om EU-bidrag och andra offentliga medel som kan underlätta investeringar i näringen.

Inte minst ett ökat aktivt produktsortiment där anläggningarna servar gästerna, såväl internt på anläggningen, som lockar med upplevelser i omgivningarna, tematisering och nya säsongsbenämningar, ska bidra till utvecklingen.

I SCRs satsningar finns redan omfattande utbildningsinsatser, många i samarbete med andra branschorganisationer och benchmarkfall som kan ge impulser till fler lyckade satsningar.

Att såväl liftanläggningarnas folk som campingvärdarna under åren kommer att få chansen till utvecklande insatser från sina respektive organisationer, andas 20-punktsprogrammen redan. Möten och utbildningar kommer att följas av aktiva informationssatsningar för att lyfta branscherna i den uttalade ambitionen att växa. 

Det är imponerande att två tunga aktörer i den svenska turismen har tagit visionen 2020 på allvar och producerat konkreta åtgärder för att närma sig målet.

Nu väntar vi bara på att övriga tunga intressenter i svensk turism som hotell och restaurang, handel och transporter ska presentera sina konkreta åtgärder för att åstadkomma den utlovade fördubblingen av svensk turism fram till år 2020. 

Publicerad 2013-08-28