ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Några allvarliga missförstånd om turism

Turism – för det heter faktiskt så – är världens största industri. Enligt organisationen WTTC-World Travel&Tourism Council är näringens andel av världens samlande BNP-bruttonationalprodukt nära 10 procent.

Av någon anledning har vi i Sverige bytt namn på vår viktiga, växande världsindustri och kallar den »Besöksnäringen«. Någon definition på ordet »besöksnäringen« har ännu inte sett dagens ljus, men ordet »turism« är väl definierat. Enligt FN-organisationen UNWTO definieras världsbegreppet »tourism« som  

»traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes«.  

Det innebär att allt fritidsresande, men även affärsresor och mötesindustrin, räknas in i den internationella statistiken och begreppet för »tourism«.

I Sverige brukar vi även konstatera att som turist räknas man, när man reser minst tio mil hemifrån och övernattar.

En annan ganska vanlig missuppfattning är att det är affärsresenärer och konferensdeltagare som är de lönsammaste målgrupperna för turismen. Men enligt konsultföretaget Resurs, uppståndet i gamla tiders statliga turistråd och numera privat och ägare till den unika svenska löpande undersökningen av svensk turism TDB- Turistdatabasen, är det privatresenärerna som är turismen lönsammaste målgrupp.

Det är inte bara så att de flesta resor genomförs som fritidsresor. Enligt Resurs så av Sveriges ca 44.5 miljoner resor årligen så gjordes bara ca 6 miljoner som affärsresor och resten ca 38,5 miljoner som fritidsresor.   

Det vill säga sex gånger så många fritidsresor som affärsresor. 

Det är även så att fritidsresenären vanligtvis reser tillsammans med familjen som en enhet. Så medan affärsresenären är ensam eller 1,02 personer på sin resa är familjen i genomsnitt 2.41 personer. Dessutom stannar fritidsresenären längre borta ca 3,34 nätter medan affärsresenären åker hem efter 1,94 nätter.

Visserligen spenderar affärsresenären hela 3.642 kronor i genomsnitt på sin resa, medan den enskilde fritidsresenären spenderar något blygsammare 1.433 kronor. Men ser man på familjens resande som en enhet så spenderar man 2.377 kronor per dygn på hotell, 2.013 i stuga/lägenhet och 1.936 på camping. Allt detta medan affärsresenären spenderar i genomsnitt något mera blygsamma 1.426 kronor per dygn.

Av detta kan man dra slutsatsen att de delar av svensk turism som satsar sina marknadsföringsinsatser på affärsresenären kanske mer aktivt borde söka samarbete med de aktörer på orten som vänder sig till fritidsresenären och familjen. 

Och att Visit Sweden borde ta sig en funderare på sina målgrupper WHOPS och DINKS och kanske mera satsa på att locka gruppen »Active family« till vårt land.  

Publicerad 2013-06-05