ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Det nya språket – en intressant historia

I Amerikas förenta stater har man på några hundra år lyckats att få alla invånare att prata samma språk, även om man har invandrat från olika delar av vår värld. I Europa har nationalismen och våra många historiska kulturskillnader i världsdelens olika regioner fått oss att behålla de gamla språken.

Fortfarande har man i flera länder en ambition att bevara sitt modersmål vilket syns inte minst i vanan att dubba utländska filmer. Det blir lätt en sällsam upplevelse att höra James Bond tala tyska eller spanska.

På Stockholms gator var tyskan det förhärskande språket för några hundra år sedan. Och innan radions och tv´ns genombrott i våra hem skapade lokala dialekter problem för människor från olika landsändar att förstå varann. Och trots att vi har så mycket av gemensam historia så har vi svårt att förstå våra grannars språk norska och kanske främst danskan.

Nyligen var jag tillsammans med några hundra internationella journalister inbjuden till Den franska turistorganisationens stor årliga mönstring av sin turism. Den gick av stapeln i Toulouse i södra Frankrike där nära tusentalet inhemska turistaktörer fick chansen att träffa och göra affärer med inbjudna arrangörer och press från världens alla hörn. En av de viktigaste programpunkterna var den stora presskonferensen som skulle hållas med anförande av den franska turistministern, turistorganisationens chef och ytterligare en handfull honoratiores. 

Till vår stora förvåning hade man valt att hålla alla sina anförande på franska, utan översättning till något annat språk. 

Ett ganska meningslöst spektakel där huvuddelen av de inbjudna journalisterna inte förstod någonting av vad som sas och där fransmännen totalt missade syftet i sin kontakt med den inbjudna internationella pressen.

Till skillnad från fransmännen har tyskarna en fullödig språklig service i sin årliga workshop, även här med flera hundra inbjudna journalister. Vid informationen om utvecklingen och nyheterna i tysk turism har man sett till att ha simultantolkning till samtliga större världsspråk. Dessutom finns huvudanförandena från presskonferensen redan nedtecknade och översatta i dokumentationen. Här låter man inte språkförbistringen sätta käppar i hjulen i syftet att få ut sin information.

I vårt eget land råder en viss språklig förvirring i terminologin kring vår växande turistindustri. 

I stället för att använda det över hela världen väl definierade begreppet  turism på vår näring har det döpts om till det svenska »besöksnäringen«. Men å andra sidan, det som vi efter andra världskriget har kallat för turistbyråer med namn efter region eller ort, har nu över hela vårt land ersatts med ett »Visit« följt av namnet. Visserligen har vi i det svenska språket alltid kunna gå på »visit« hos någon, men knappast i den här betydelsen.

För några år sedan, i en av de sedvanliga omorganisationerna av den nationella svenska turistorganisationen gavs den namnet »Next stop Sweden«. I dag har man renodlat verksamheten mot ett nationellt kommunikationsbolag och döpt det till det svenskklingande namnet »Visit Sweden«.

I dagarna har en ny viktig organisation för utvecklingen av den svenska turismen sett dagens ljus. Det är en produktutvecklande, kvalitets- och miljöcertifiering som naturligtvis av någon anledning fått sitt engelska namn - »Swedish Welcome«.

Man undrar? Var är alla språkkänsliga varumärkesexperter när den svenska turismen ska namnge sina verksamheter?

Publicerad 2013-04-17