ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Vad händer – alla visionärer?

Tiden går och det är nu några år sedan turismen offentliggjorde sina visioner om en fördubbling av näringen till år 2020. Visserligen är det här bara en av de senaste 20 årens handfullt och ambitiöst producerade visionsplaner för svensk turism. Och visst är turismen en framtidsbransch. Men är det verkligen realistiskt och särskilt listigt, att fortsätta att prata om en dubblering av branschen på knappt 10 år?

Man behöver inte vara ett geni till siare för att kunna konstatera att det är kanske en lite väl optimistisk vision. Sant är att turismen till landet ökat med några procent de första åren. Men att det ska skjuta en sån fart så att vi åstadkommer en fördubbling på de kommande sju åren förefaller inte sannolikt. 

Politikerna drar ner insatserna för att marknadsföra Sverige. Visserligen gör Visit Sweden ett habilt arbete i sin digitala värld. Men utan ökade resurser går det inte. Och även om den så kallade näringen ökat sitt deltagande genom partnerskapen, lär det inte bli så många ytterligare insatser därifrån med minskat smörjmedel till nya projekt från skattebetalarna.

Och vem har tagit ledningen när det gäller utvecklingen av turismen.

Visitas ambitioner att leda branschen har närmast lyckats så splittring i det enda gemensamma forum som samlat de flesta deltagarna – styrelsen för Svensk Turism AB. 

Den som hade förhoppningen om en enad gemensam satsning för att närma sig målen i Visionsplanen kan nu konstatera att Visita travar vidare på egen hand medan övriga tunga deltagare som Svensk Handel, Transportgruppen, regionala turistorganisationer och de stora aktörerna i näringen närmast satt sig på åskådarläktaren. 

En tung aktör i branschen som i många år samlat och väl företrätt lokala turistorganisationer och små entreprenörer, FörTur, blev genom den egna styrelsen kuppartad nedlagd. Att bläcket knappt hade torkat på det sista protokollet förrän Visita bjöd in och skapade nya branschmedlemmar, förvånade väl ingen. Men vad gör egentligen offentligägda turistbyråer i en arbetsgivarorganisation för den privata hotell- och restaurangnäringen?

I ett försök att lyfta kvalitén i den småskaliga svenska turismen har ett antal regionala turistorganisationer med Tillväxtverkets hjälp börjat testa ett väl etablerad kvalitets-certifieringsystem. Observera att man testar och har under något år gjort det, på cirka hundratalet företag och verksamheter i vår näring – med ett förvånadsvärt positivt resultat.

I testet har man även lagt in möjligheten att öka miljömedvetenheten hos deltagarna. Metoden har man i huvudsak lånat från Skottland som under den 20-åriga existensen där, lyckats samla 90 procent av näringen. Syftet är här som där att ge konsumenten en varudeklaration av situationen i vår turism samt ge näringen incitament till produktutveckling.

Naturligtvis har det rört upp känslor i vissa branschkretsar som rest raggen för att försvara sina egna interna belöningssystem.

Ekoturismföreningen leder protesterna påhejad av Visitas egen hotellklassificering. Man kritiserar bland annat finansiären Tillväxtverket för att slösa med skattemedel i sin bidragsgivning till projektet. Att sedan lilla Ekoturismföreningen genom åren har mottagit mångmiljonbidrag av skattebetalarna för att etablera ca 80 »Naturens Bästa« – anläggningar och Visita miljonbelopp för att klassificera ca två tredjedelar av sina egna hotell – det framgår inte av kritiken.

Ska Svensk turism komma vidare och kunna konkurrera i världsturismen krävs unikitet, kvalitet, service och rätt prisbild. 

För att kunna skapa denna konkurrenskraftiga växande turistindustri krävs mer av lyhördhet, konkret samarbete, produktutveckling samt ett kvalitetsarbete. Mindre av prat, maktambitioner och orealistiska visioner.

Publicerad 2013-02-20