ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Svensk landsbygd - ett nedläggningshotat besöksmålFoto: Camilla Boquist

Året 1950 redovisar befolkningsstatistiken att av Sverige ca 7 miljoner invånare bor 3,7 miljoner på landsbygden och 3,3 miljoner i tätorter. Under 2:a världskriget var den politiska målsättningen att Sverige skulle klara sin livsmedelsförsörjning inom landet. Få vara de som inte hade släkt eller bekanta, eller som tillbringat en del av sommarlovet i hölasset på en svensk bondgård.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, så idag trängs 85 procent av våra 9,5 miljoner svenskar i våra tätorter på ca 1,3 procent av landets yta. Självklart har det haft betydelse för våra attityder och beteenden mot landsbygden och dess befolkning. Dagens unga generation tror att våra livsmedel uppstår i kartonger och förpackningar i hyllorna i köpcentrernas gigantiska stormarknader.  

I rask takt avfolkas fortfarande vår glesbygd och infrastrukturen i form av affärer kommunikationer, skolor och annat vi behöver för vår nödtorft, glesas ut och försvinner in i tätorternas trafikmyller.

På tio år har antalet svenska mjölkproducenter minskat till en tredjedel eller knappt 5,000 stycken och 100.000 kor eller ca 25 procent av samtliga, har slutat beta våra landskap. En tredjedel av grisarna har samtidigt försvunnit. Så när det gäller både mjölk och kött är vi hänvisade till världsmarknaden i en ständigt stigande takt.

Och situationen är liknande även i andra delar av våra livsmedelsproducerande gårdar.

När det gäller importerade livsmedel är det priset som lockar. Då bryr vi konsumenter oss mindre om hur dessa varor har producerats, med djurskyddet och kemikalierna utanför vår kontroll. Det hjälper inte att vi skryter om "världens renaste jordbruk" och pumpar in miljoner av skattemedel i "Matlandet Sverige", när sanningen är att vi raskt håller på att avfolka landsbygden och lägga ner våra matproducerande jordbruk.

Faktum är att alltfler tätortsmänniskor är rädda för landsbygden. Skogen är mörk och farlig med nyplanterad varg och björn. Och allemansrätten med bär- och svampplockare för husbehov, har tagits över av invaderande besökare från öststaterna och Asien.

Länsstyrelserna gör sina oanmälda kontroller av våra jordbruk utrustade med regelverk, makt och arrogans och få är de verksamheter som bedrivits i generationer som finner nåd inför dagens direktiv. Visst finns det jordbrukare som faller utanför ramen liksom det finns revisorer som gör ekonomiska brott, lärare som misshandlar och snickare som fuskar. Självklart ska det beivras. 

Men dagens snabba avveckling av livet på landsbygden är inte ett problem bara för dom som bor där. Snart har vi en vildvuxen otillgänglig natur. De betade markerna blir ett minne blott. Våra röda ladugårdar och uthus förfaller - varför underhålla en ladugård som använts i generationer, när Länsstyrelsens kontrollanter dömt ut den, enligt dagens klåfingriga regler.

Vår landsbygds historia och kultur är i snabb omdaning. Snart finns det inte en levande landsbygd kvar. I bästa fall ett antal mot låga importpriser kämpande livsmedelsfabriker och kanske en och annan hederlig svensk bondgård som drivs som museum för nostalgiska besökare, med dispens. 

Publicerad 2012-09-05