ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Kvalitets- och miljösatsning i svensk turismFoto: Klas Meder Boqvist

Efter en framgångsrik testperiod under drygt ett år är det nu dags att gå ut brett med ett projekt som haft arbetsnamnet »hållbar besöksnäring«. Projektet som initierades av Västsvenska turistrådet och drivits i samarbete med Småland, Jämtland/Härjedalen, Västmanland och Södermanland har till stor del finansierats av medel från Tillväxtverket.

 

Det är i första hand inspirerat av ett informations- och kvalitetsäkringsystem som utarbetats av den skotska turistorganisationen VisitScotland. I 20 år har den skotska turistindustrin deltagit i en kontrollverksamhet som utmynnat i dels ett informationssystem där gäster lättillgängligt har fått kunskap om olika turistföretags standard och servicenivå. Samtidigt har kontrollen redovisats för företagen, som här fått råd och chansen att förbättra sin standard eller uppgradera sig till en högre kvalitétsivå och bättre lönsamhet. I dag räknar man med att hela 90 procent av den skotska turismen frivilligt deltar i organisationens QA - Quality Assurance. För de som önskat har skottarna även tagit hänsyn till företagets miljösatsning som även redovisats.

Det svenska uppbyggnaden av »hållbar besöksnäring« har byggts upp med hjälp av konsultationer från den skotska organisationen och även med inspiration från Nya Zeeland där man driver en liknande kvalitetssatsning.

Vissa anpassningar har gjorts till svenska förhållanden och punkterna i kontrollerna har testats på ett hundratal svenska aktörer i boende- och upplevelse-sektorn av svensk turism. Med ett anmärkningsvärt positivt resultat enligt samtliga inblandade.


Nya bolaget Swedish Welcome presenterar sig på TUR med panelen Christian Åberg konsult, Lotta Nibell Keating Västsvenska Turistrådet, Vivianne Yllenius och Christina Rådelius Tillväxtverket, miljökonsulten Jan Peter Bergqvist och Jonas Oldmark verksamhetens nye VD.
Foto: Bengt Meder

Kontrollerna görs i form av »mystery shopping« där en anonym gäst vid sitt besök upprättar ett protokoll över standard och service. En rapport sammanställs och presenteras för den besökta aktören som då kan vidta eventuella åtgärder för att förbättra och uppgradera sin produkt.

Swedish Welcome

Erfarenheterna från testperioden har nu lett fram till att det finns en ambition att sprida kvalitetssatsningen vidare i de svenska turistnäringen. Och till det nya »svensk-klingande« namnet på lanseringen av kvalitetssatsningen har man valt Swedish Welcome. I dag är Swedish Welcome en förening som består av de tidigare initiativtagarna främst bland de regionala turistorganisationerna. Som ordförande har man utsett Lena Larsson mångårig VD för den småländska turismen med säte i Jönköping. Under bildande är ett aktiebolag fr driften, även det under namnet Sweden Welcome och även det med ordförande Lena Larsson. Som VD på halvtid har man utsett Jonas Oldmark med bakgrund i miljöorganisationen »Det naturliga steget«.

Redan nu har man börjat rekrytera  de ca sju medarbetare som ska ut på fältet och kontakta nya intresserade företag för certifieringen. Trots att tjänsterna bara utlysts på de olika intressenternas hemsidor har man redan nu över 300 intresserade sökande till jobbet som kontrollant hos Swedish Welcome.

Under 2014 räknar man med att de redan hundratalet certifierade ska ha ökat till 700 kontrollerade och certifierade företag. Då har man initial prioriterat mindre företag inom boende som pensionat, bed&breakfast med matservering samt upplevelseföretag som muséer, kajakpaddling etc. Följande år räknar man med att besöka även andra intresserade företagstyper i den svenska turismen.

Miljöfrågan ett viktigt svenskt argument

Till skillnad från det skotska systemet där miljöfrågorna har kommit in som ett frivilligt tillägg, har man i Sverige redan från början bestämt sig för att företagens miljösatsning ska ingå i bedömningen. Bakgrunden är att man menar att svenska företag redan har insett värdet och lönsamheten i att aktivt driva miljöfrågorna. Man ser det redan från början som  ett naturligt inslag i konsumentinformationen och produktutvecklingen, av svensk turism. Att de kontrollerade företagen sedan har full valfrihet att anpassa sig till de på svenska marknaden representerade miljöcertifieringsföretagens regelverk ser man bara som en självklar fördel i systemet.

I den skotska certifieringen kan företagen anpassa sig till ett femgradigt stjärnsystem för att konsumenten lättare ska hitta den nivå man vill välja för upplevelse och plånboken. Kraven på bedömningen av deltagarna variera naturligtvis med antalet stjärnor. I det svenska systemet är man hittills tveksam till stjärnor men man räknar med att på sikt deltagarna i systemet ska kunna välja på efter vilken nivå på standard och service man vill bli bedömd.

En motsvarande gradering av den förväntade kvalitén och upplevelsen ger naturligtvis i många fall ett incitament till företag att uppgradera sin produkt till nytta för efterfrågan på och lönsamheten i svensk turism. 

Det torde vara ett gemensamt intresse hos alla aktörer i den svenska turistindustrin att öka kvalitén och skapa en miljövänlig och serviceinriktad svensk turism. I förening och bolagsbildning av verksamheten i Swedish Welcome välkomnar man därför ökat engagemang från tunga aktörer som exempelvis landets turistiska branschorganisationer och självklart ett framtida samarbete med den samlande branschövergripande verksamheten i Svensk Turism AB.

Ytterligare info om Swedish Welcome och kontakter hittar man på hemsidan www.swedishwelcome.se

Publicerad 2013-04-17