ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Många kockar i den svenska hållbarhetssåpan!Visionen att fördubbla den svenska turismen under en 11-årsperiod kräver insatser från alla inblandade, politiker, myndigheter, branschorganisationer och inte minst näringen själv.

Hur ser omgivningen gästen, konsumenten, passageraren på vår produkt? Kan vi erbjuda lockande turismupplevelser? Får man den information man behöver? Är resultatet det man förväntar sig? Och kommer man tillbaka? Frågorna är många och behoven av svar är avgörande för utvecklingen av vår turism.

Sverige blir aldrig en marknad för massturism - här gäller kvalitet.

Detta faktum har man i Västsvenska turistrådet arbetat med under en längre tid och har under de senaste åren tillsammans med ett antal tunga aktörer ibland myndigheter och näringen sjösatt ett projekt »Hållbar besöksnäring«.

Goda föredömen har man hittat på Ny Zeeland och framför allt i Skottland där man under nära trettio år har haft ett kvalitetsäkringssystem som idag samlar hela 80 procent av den skotska turistindustrin.

Med konsulter från Skottland och i ett tätt samarbete mellan de svenska initiativtagarna har man här byggt upp ett kvalitetsäkringssystem i femstjärnors steg. I det skotska systemet finns anpassade checklistor för i stort sett samtliga grenar inom den spridda turistindustrin. I det svenska har man börjat med att testa ett mindre antal aktörer.

I dag har 100 företag deltagit i en första genomgång. Metoden är en form av Mystery Shopping där anonyma »gäster« gör ett besök och efter en noga genomarbetad checklista bedömer anläggningens satsning på miljö, service och uppfyllandet av kundlöften.

Den anonyma »gästen« som är en kvalificerad medarbetar utbildad i systemet och turism återkommer och delger sina iaktagelser i ett protokoll. Bedömningen görs i den nivå anläggningen själv upplever att man befinner sig, från en till fem stjärnor. Och den som vill, får kvalificerade råd och tips på hur man kan förbättra sig i det stjärnstatus man finns i, eller om man vill göra ett lyft till fler stjärnor.

100 nöjda deltagare

I de deltagande regionerna som förutom Västsverige är Småland, Västmanland, Sörmland, Jämtland, Härjedalen, har 100 aktörer i näringen deltagit i en testomgång. Reaktionerna är genomgående positiva. Konstruktiva synpunkter som förmedlats både till företagarna och deras personal, har skapat förutsättningar för viktiga produktförbättringar. Och i förlängningen kommer gästerna att få en seriös varudeklaration som redan på planeringsstadiet av resan eller semestern ger en värdefull input i en valsituation.

Vad händer?

I dag är ett första steg taget för ett svenskt kvalitetssystem. Systemet finns på plats. mottagandet i näringen är genomgående positivt. Ett aktivt verktyg för en varudeklaration och produktutveckling av svensk turism har introducerats.

Frågan är nu bara, är svensk turism mogen för att införa projektet »Hållbar besöksnäring«, på nationell nivå. Kan den stöttande myndigheten Tillväxtverket tillsammans med en splittrad organisationsstruktur i näringen, enas om att genomföra ett säljande svenskt kvalitetsäkringssystem som varudeklarerar och garanterar en hållbar turism i vårt land?  

 

Publicerad 2012-10-24