ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Det blev en spottstyver för besöksnäringen


En lyckad utbildning för bartender som nu läggs i byrålådan.
Foto: Boje Bengtsson

Det blev en spottstyver för hotell, restaurang och turism från statliga YH-myndigheten som nyligen fattade beslut om nya utbildningar med start till hösten 2013 eller våren 2014. 17 av 66 utbildningar fick godkänt vilket motsvarar knappt 26 procent, ett sämre utfall än genomsnittet för alla branscher. Besöksnäringen fick bara en tjugondel av de nya platserna.

Att arbetslivet mer och mer inriktas på tjänster, där besöksnäringen enligt många bedömare är en av de viktigaste näringsgrenarna, är väl känt. Samtidigt är det svårt för staten som högste utbildningsexpert att alla gånger skilja agnarna från vetet. Oavsett om man bedrivit en utbildning framgångsrikt i sex eller nio år med hög förvärvsgrad – det vill säga där studenterna får jobb i linje med studierna – kan man få nobben.

Det vet Hans Bihl som är huvudlärare vid Nyköpings Hotell- och restaurangskola som på sin meny har utbildningen International Bar Management. Det är en renodlad yrkesutbildning på 40 veckor – alltså ett läsår, en innehållsrik yrkesutbildning som leder till jobb.. Under 40 veckor uppger sig de ansvariga för landets mest innehållsrika yrkesutbildning som leder till jobb.

Efter examen har de studerande kunskap och erfarenhet som krävs för att arbeta som bartender på nationell eller internationell nivå. Stort fokus att ligger på ekonomi och marknadsföring för att möta dagens och morgondagens kompetensbehov inom modern bartending. Utbildningen är CSN-berättigad.

– Jag har arbetat med och haft ansvar för den internationella bartenderutbildningen under sex år i Nyköping. Alla studenterna har fått jobb, många i storstäder som Stockholm och London, säger Hans Bihl.

Full effekt 

Att den brittiska huvudstaden rankas högt internationellt i dessa sammanhang är kanske självklart, men att Sveriges motsvarighet gör det kanske inte är lika välkänt. Detta gör enligt Hans Bihl YH-beslutet ännu konstigare eftersom det finns en koppling mellan utbildningens kvalitet och status i branschen.

– Det verkar inte som om myndigheten prioriterar verkligheten utan mer ser till hur ansökningshandlingarna ser ut. Målet med YH-skolorna är ju att studenterna ska få relevanta jobb och det har man fått efter vår utbildning. Nu riskerar vi att förlora mark på grund av myndighetens beslut, avrundar Hans Bihl.

Andra som de ansvariga Forshagas fiske- och jaktguideutbildning är desto gladare. Där fick man tummen upp. 

– Vi har tillsammans med våra yrkesråd inom Fiske och Viltvård, som består av flera av de stora aktörerna inom branschen, under en tid jobbat med att ta fram en utbildning inom besöksnäringen med inriktning att kunna bli fiske- och jaktguide. Och den 18 januari kom beskedet från YH-myndigheten att vår utbildning beviljats, säger skolans ledning i en kommentar! Utbildningen startar hösten 2013.

Olle Prim är handläggare för Hotell, restaurang och turism på YH-myndigheten. Han betonar att man i första hand tar fasta på efterfrågad kompetens inom arbetslivet samt den samverkan som finns mellan skolan och näringslivet. Han menar också att det egentligen inte spelar någon roll om man tidigare bedrivit YH-utbildning.


– Jag är mer än besviken. Det verkar som om YH-myndigheten mer ser till ansökningar än till verkligheten, säger Hans Bihl ansvarig för bartenderutbildning på Nyköping Strand.

Klara direktiv

Hur stor vikt lägger ni vid själva ansökningshandlingen?

– Ansökan är det underlag vi har att bedöma från varje presumtiv utbildningsanordnare. Det gör att ansökan är avgörande i vår bedömning. Utöver detta underlag har vi också andra underlag som exempelvis yrkesanalyser och tillsynsrapporter. 

Hur bedömer ni utbildningens värde på arbetsmarknaden?

 – De två viktigaste kriterierna vid bedömning av en ansökan är huruvida det finns en efterfrågan på de kunskaper, färdigheter och kompetenser utbildningen leder till och att den präglas av stark arbetslivsanknytning. Båda dessa omständigheter skall påvisas av den sökande i ansökningshandlingarna. Dessutom tar vi viss regional hänsyn.

Regionalpolitik

– Utbildningar inom yrkeshögskolan ska enligt Förordningen om yrkeshögskolan (2009:130), kap 1, 3§ ha »en från samhällssynpunkt lämplig regional placering«. Detta är alltså en av flera tidigare nämnda faktorer som övervägs vid bedömningen av ansökningar. Ett av de underlag som hjälper oss i bedömningen av regional efterfrågan är myndighetens rapport »Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2012«.


– Vi skulle kunna bevilja närmare dubbelt så många utbildningar som vi idag beviljar, säger Olle Prim på YH-myndigheten.

Olle Prim beklagar att man inte kan godkänna alla utbildningar – det handlar till syvende och sist om prioritering. Men orsaken till att just dessa branscher fått sämre utfall kan hänga ihop med utbildningens kvalitet eller att man är på fel nivå. Myndigheten kan inte heller godkänna utbildningar som faller utanför utbildningsnivån. 

– Utbildningen av stadsguider har inte tillräckligt eftergymnasialt djup, säger han, med syftning på den kompetens som Stockholm Visitor Boards vd Peter Lindqvist efterlyste i förra numret av Hit & Dit, Turism och Resor. 

Svårt bedöma projektledare

Det finns nya godkända projektledarutbildningar. Men just detta yrke är enligt YH-myndigheten svårt att få grepp om. Orsakerna är många. När det gäller utbildning till projektledare inom turism resonerar myndigheten så här:

Rollen som projektledare kan variera mycket beroende på hur komplext och stort ett projekt är, hur många projektmedarbetare som är inblandade, om medarbetare kommer från den egna organisationen eller externt i form av experter, konsulter eller liknande med specifika kompetenser och arbetsuppgifter.

Varje destination och projekt kräver sin specialkunskap, det som förenar är kunskap om projektledning och verksamhetsplanering.

Kompetenskraven varierar mycket beroende på projektens komplexitet och är svåra att sammanfatta i detalj. Eftersom anställningsannonserna är få och som konkret visar vilken efterfrågan det finns på projektledare med inriktning mot turism är det problematiskt att bedöma vilken relevans yrkeshögskolan har för att utbilda till projektledare i turism. Det är problematiskt att avgöra vilken utbildningsform som är relevant för

Projektledare med inriktning mot turism. Det är vanligt att de som har en ledande roll inom turismbranschen tidigare har haft andra yrkesroller i branschen.

Inom yrkeshögskolan är det beviljat 264 utbildningsplatser med yrkesutgången projektledare med inriktning mot turism med avslut fram till 2016.

De utbildningar som finns inom gymnasieskolan och folkhögskolan leder inte direkt till en projektledande roll. Efter dessa utbildningar krävs flera års relevant yrkeserfarenhet innan en projektledande roll kan komma i fråga. Inom högskolan finns ett brett utbud av utbildningar inom turism och besöksnäring som kan leda till en projektledande roll inom turism. Det finns också kortkurser hos exempelvis Visita inom ekonomi, service och värdskap.

Eftersom det i regel krävs relevant yrkeserfarenhet så finns det ett brett utbud av utbildningar inom turism som kan leda till en projektledande roll.

Efterfrågan på projektledare inom turism bedöms som liten. 

Myndigheten bedömer att yrkeshögskolan kan vara relevant utbildningsform men att arbetslivets efterfrågan på projektledare med inriktning mot turism är otydlig och svårbedömd. Behovet av yrkeshögskoleutbildning till projektledare med inriktning mot turism bedöms vara litet på tre till fem års sikt.

17 fick ja 49 fick nej

17 av 311 nya yrkeshögskoleutbildningar gick till hotell, restaurang och turism. Det betyder att 49 skolor i denna bransch inte blev godkända.

Affärsutvecklare hållbar turism Skåne Båstad 150 Båstad kommun Akademi Båstad YH 2012/2431

Agent inkommande turism Stockholm Stockholm 400 TEC Travel Education Centre AB YH 2012/1929

Fiske- och jaktguide Värmland Forshaga 400 ForshagaAkademin AB YH 2012/1651

Food and Beverage Manager Stockholm Stockholm 230 Företagsekonomiska Institutet 1888 AB YH 2012/2462

Gastronomisk kock – specialisering arbetsledare i kök Skåne Båstad 200 Båstad kommun Akademi Båstad YH 2012/2446

Gastronomiskt entreprenörskap för professionella kök Kronoberg Ljungby 200 RyssbyGymnasiet AB YH 2012/2262

Hotellmanagement Östergötland Söderköping 400 Östsvenska Yrkeshögskolan AB YH 2012/1795

Hållbar Kockutbildning Skåne Kristianstad 200 Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Lunds Universitet YH 2012/1973

Internationell Resekonsult - TRAC med IATA/UFTAA Foundation Course Diploma Stockholm Norrtälje 400 TEC Travel Education Centre AB YH 2012/1943

Kock inom hållbar gastronomi Västra Götaland Mölndal 200 Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet YH 2012/2465

Kvalificerad koordinator – specialisering turism och service Skåne Båstad 400 Båstad kommun Akademi Båstad YH 2012/2427

Köksmästare Jämtland Östersund 200 Lernia Utbildning AB YH 2012/2526

Operations Manager inom Restaurang Stockholm Stockholm 300 TEC Travel Education Centre AB YH 2012/1968

Operativ ledare – specialisering Revenue management Skåne Båstad 150 Båstad kommun Akademi Båstad YH 2012/2139

Projektledning - Incoming Tourism and Event Stockholm Stockholm 150 Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut YH 2012/2185

Restaurangchef Västra Götaland Göteborg 100 Göteborgs Stad Utbildning, Yrkeshögskolan Göteborg YH 2012/2501

TRAC-diplomerad resekonsult Västerbotten Skellefteå 400 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen YH 2012/19

Källa: YH-myndigheten


Yrkesutbildningen i stort

De 311 av totalt 1 078 ansökta utbildningar som YH-myndigheten nyligen har beviljat (28 procent) motsvarar cirka 8 300 studerandeplatser. Det innebär totalt en ökning med 2 000 årsplatser mellan 2012 och 2013. Flest platser har beviljats inom områdena Ekonomi, administration och försäljning, Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård samt Socialt arbete och Data/IT. För området Hotell, restaurang och turism hade 66 ansökningar kommit in varav 17 fick godkänt – knappt 26 procent.

YH-myndigheten har alltså behandlat 1078 ansökningar med 30 000 utbildningsplatser om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start under hösten 2013 eller våren 2014. Stockholm, Västra Götaland samt Skåne har tilldelats flest studerandeplatser. 40 procent av de ansökningar som kommit in bygger på redan befintlig utbildning. Av de utbildningar som uppgavs bygga på befintliga utbildningar blev 43 procent beviljade. Andelen distansutbildningar har nu ökat från drygt 12 procent till 15 procent. I ett första steg görs en bedömning av inkomna ansökningar för att se om de uppfyller kraven för att ingå i yrkeshögskolan. I nästa steg prövas de ansökningar som uppfyller kraven utifrån konkurrens om de statsbidrag som myndigheten kan fördela i aktuell ansökningsomgång.

Myndighetens finansiella utrymme är begränsat, vilket medför att det inte har varit möjligt att bevilja alla ansökningar som uppfyller kraven. En viktig utgångspunkt i bedömningen sägs vara att prioritera utbildningar som i hög grad efterfrågas av arbetslivet. Till grund för denna bedömning ligger främst anordnarens beskrivning i ansökan samt myndighetens egna analyser, branschkontakter och andra relevanta källor. Andra viktiga bedömningsgrunder har varit att se till graden av arbetslivsanknytning samt att utbildningarna tydligt bygger på de kunskaper som ges inom gymnasieskolan. De två vanligaste faktorerna till att utbildningar inte blivit beviljade är att utbildningsanordnare i ansökan inte tillräckligt tydligt beskrivit arbetslivets behov av den aktuella utbildningen eller att det inte tydligt framgår att det är en utbildning som bygger vidare på gymnasiet. Med myndighetens egna analyser avses främst en regional rapport och drygt 40 yrkesanalyser. I den regionala rapporten belyses länens utveckling och framtida behov av arbetskraft med fokus på kompetens som utbildningar från yrkeshögskolan förväntas tillgodose. Yrkesanalyserna syftar till att svara på frågor kring efterfrågan på yrket i arbetslivet, om yrkeshögskolan är relevant utbildningsform och rätt nivå samt om det finns behov av yrkeshögskoleutbildning till yrket.

Källa: YH-myndigheten

Publicerad 2013-02-27