ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Vem ska betala?Ny statsbudget med nedskärningar för turismen. Den ständiga debatten blommar upp igen. Varför satsar inte den svenska regeringen på turism? Våra grannländer får mer pengar medan skattebetalarnas bidrag till Visit Sweden i år sjunker med 20 miljoner.

Vet inte våra höga politiker om att turismen i landet omsätter 264 miljarder varav drygt hälften betalas in till vår välfärd, i form av skatter och avgifter. Att vi exporterar turism för nära 100 miljarder och att bara i momsintäkter från utländska besökare, kan staten årligen casha in 15 miljarder. 

Att stötta den svenska marknadsföringen utomlands med 120 miljoner är bara nålpengar och man borde veta att ytterligare insatser ger mer än sjufalt igen.

För några år sedan lovade höga potentater i branschen att näringen skulle matcha den statliga insatsen med lika mycket när det gällde aktiviteterna från Visit Sweden. Och i de löpande »partnerskapen« får Visit Sweden in en slant från deltagarna till sina utlandsaktiviteter.

Men om det nu är så snålt med offentliga marknadsinvesteringar i den svenska turismen, varför satsar inte näringen mer, i gemensamma kampanjer, för att locka besökare till vårt land?

När jag för många år sedan arbetade med att locka turister till Västra Härjedalen var det en ständig strid på kniven vilken av de båda dalgångarna som betalade mest, medan ICA-butiken och Konsum mitt emellan, inte satsade en sekin för att bidra till de gemensamma kampanjerna. En tveksam samarbetsform om man vill locka fler besökare till sitt område.

I den svenska turismstatistiken som årligen arbetas fram av Tillväxtverket kan man läsa ut  hur mycket olika grupperingar omsätter på turismen. Om man bara tar de som definitivt jobbar med turism så omsätter sektorn«resor och transporter« 44 miljarder. Lika mycket omsätter de kommersiella boendeanläggningarna. Varuhandeln till turister omsätter nära det dubbla och kultursektorn ca 14 miljarder. Lågt räknat omsätter alltså svenska företag på ren turism, enligt de officiella satelitkontoberäkningarna, mellan 150 och 200 miljarder kronor årligen. 

Enligt hotellens arbetsgivarorganisation anslår medlemmarna ca 3 procent sin omsättning årligen till information och marknadsföring. Om man i näringen skickade en av dessa tre procent till gemensamma insatser för att öka turismen i och till vårt land, skulle Visit Sweden få en budget på nära två miljarder kronor. 

Ett utopiskt turismsamarbete där alla skulle bli vinnare.

Publicerad 2012-10-24