ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Ett Tillväxtverk med tillväxtvärk

1992 avvecklade den borgliga regeringen det statliga Sveriges Turistråd med inställningen att turism inte var en angelägen uppgift för skattebetalarna, utan för de företag som arbetade i branschen. Den socialdemokratiske ordföranden i kulturutskottet var av en annan mening och lyckades utverka ett bidrag på 100 miljoner till turism. Frågan var bara nu - hur skulle pengarna fördelas och av vem? Ett privat företag kunde naturligtvis inte få en check från skattebetalarna även om det gällde att promota turismen till destinationen Sverige.

Så raskt inrättades en liten statlig myndighet "Styrelsen för sverigebilden" vars uppgift blev att inhandla tjänster för marknadsföringen av Sverige utomlands.

Samtidigt inrättades ett näringslivets turistråd med det svenskklingande namnet "Swedish Travel and Tourism Counsil AB/Next Stop Sweden", vars huvuduppgift sågs i att fortsätta arbetet med att marknadsföra Sverige utomlands och då genom de utlandskontor som redan i många år haft uppgiften.

Efter bara några år gjordes en utredning av verksamheten i Styrelsen för Sverigebilden som resulterade i två förändringar: Styrelsen fick en ny VD som av en händelse råkade bli den politiskt tillsatta utredaren. Och myndigheten fick ett nytt namn - Turistdelegationen. Uppgiften var som tidigare att hantera de statliga turistiska strategierna, den offentliga gästnattsstatistiken samt allmänt bidra till en samordning av den svenska turismen.

Den lilla myndigheten Turistdelegationen gick i graven vid årsskiftet 2005/2006 då personalen och uppgiftena flyttades över till den statliga näringslivsorganisationen Nutek. Och samtidigt grundades ett samarbete mellan staten och en stor del av näringen aktörer i bolaget Svensk Turism AB. Vars enda roll för närvarande, är att vara ägare till dagens kommunikationsföretag för Svensk turism, Visit Sweden.

Utan några större samråd med näringen börjar Nutek att agera i frågor för turismen. Till sin huvudleverantör har man utsett ett företag som kallar sig RTS vilket är en renomésnyltning på branschens tidigare samarbetsorganisation med samma förkortning, grundat 1992 och upplöst år 2001. Från den statliga organisationen slussas nu uppdrag och miljonanslag till ett "RTS" som ordnar branschsammankomster med prisutdelningar till förtjänta turistföretag, har uppdraget att samordna statliga företag i turismfrågor, sysslar med kapital- och finaniseringsfrågor för branschen liksom informationsutbyte och affärsnätverk etc.  Allt med medel från skattebetalarna via Nutek som nu(2009) bytt namn till Tillväxtverket.

Den som förletts att tro att all statlig verksamhet ska upphandlas genom anbud kan här ta sig en funderare på hur det gått till, att samtliga uppdrag hamnat hos verksamheten i "RTS" och att inga andra företag eller organisationer fått delta i upphandlingarna.

Den debatt som nyligen seglat upp om statliga verksamheters slöseri med skattemedel är förhoppningsvis bara en första genomlysning av inte bara Tillväxtverket, utan hela den offentliga sektorns effektivitet och förmåga att leva efter moral och regelverk.

Svensk turism är en för viktig framtidsbransch för att vara utlämnad till ett sammelsurium av myndigheter och organisationer som kämpar om de viktiga frågorna. Ett övergripande samarbete anbefalls. Lämpligtvis inom ramen för ett utvecklat, exekutivt Svensk Turism AB.

Publicerad 2012-09-05