ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Är det verkligen i branschens intresse?

Först ska konstateras att Sveriges hotell- och restaurangföretagare är en tung och viktig organisation i den svenska turistindustrin. I många år har ledande företrädare aktivt deltagit i att föra upp branschens frågor i debatten och tagit initiativ till viktiga samarbeten för att föra fram turismen till den viktiga svenska basnäring turismen är i dag.

Men därifrån till att göra Visita till den samlande branschorganisationen för hela näringen är steget längre än man uppenbarligen vill inse. Risken är att en redan fragmenterad näring blir ännu mer splittrad och att flera av de komponenter som utgör turismen i vårt land får uppleva ökade samarbetssvårigheter i arbetet för en gemensam framtid och en ökad betydelse för den svenska välfärden.

Sedan det statliga turistrådet lades ner i början av 90-talet har hemvisten för näringens viktiga frågor hamnat mellan stolarna. Turistdelegationer, Tillväxtverk och ett antal tveksamma turistrådssexperiment i olika skepnader, liksom upplösningen av den gemensamma branschorganisationen RTS har skapat förvirring inte bara i näringen själv utan även i vår omgivning bland politiker, media och övrig industri och företagsamhet.

För branschen livsviktiga beslut i forskning och utbildning, den nödvändiga omvärldsbevakningen, regelbundna och djupa kontakter med makthavare och media liksom en hälsosam debatt för att föra viktiga frågor framåt har legat i träda. 

Mot den bakgrunden kan man förstå att Visita känner sig manad att ta på sig ledartröjan för en allt viktigare framtidsbransch.

Men det finns alternativ, lösningar som är mindre kontroversiella och som lättare kan samla fler av näringens aktörer till gemensamma insatser. Redan tidigare har tunga intressenter i turismen föreslagit en uppgradering av det i näringen gemensamägda holdingbolaget till Visit Sweden, Svensk Turism AB som ett bra forum att hantera viktiga gemensamma branschfrågor. Här finns alla tunga intressenter i näringen representerade på lika villkor. Här finns förutsättningarna att gemensamt från grunden skapa de resurser som krävs för att utveckla turismen. Inga bindningar till fackliga organisationer vilket kan ge även näringens viktiga offentliga företag och organisationer liksom de som är anslutna till andra arbetsgivarorganisationer möjligheten att på lika villkor delta i beslutsprocesserna.

Dagens hantering av frågan att få Visita att växa till en allomfattande branschorganisation skapar dessutom tveksamheter. Att utan dialog med andra tunga organisationer i branschen  utnämna sig själv till branschorganet för hela »besöksnäringen« är inte direkt ämnat att stärka samarbetet. Den minst sagt pisamma styrelsehanteringen av FörTur och Visitas snabba erbjudande till medlemmarna väcker misstänksamhet. Det okunniga sättet att som enda land i världen döpa om världens största industri från det erkända internationella begreppet tourism/turism som gäller fritids-, affärsresor och möten, till »besöksnäringen« är obegripligt.

Det vore klädsamt om Visita ville stanna upp i sina maktambitioner och lyssna av näringen. Svensk turism har inte råd med mer splittring. Här gäller samarbeten.

Publicerad 2012-06-08