ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

En kristdemokratisk röst på svensk turism


Pernilla Gunther har ett förflutet i den svenska turistbranschen.
Foto: Bengt Meder

Det tillhör inte vanligheten att valda ombud för Sveriges folk, gör utspel om vår turism. Men i dagarna har en kristdemokratisk riksdagskvinna, Penilla Gunther, gjort ett »inlägg« om besök och möten – ett förslag till utveckling av turism och mötesindustri i Sverige.

Att det är ett Kristdemokratiskt inlägg står utom tvivel, men enligt Emma Henriksson, Kristdemokraternas gruppledare i Riksdagen har inlägget inte behandlats av något beslutande organ inom partiet utan får ses som ett inlägg fån en enskild riksdagsledamot.

Detta till trots kan man konstatera att Pernilla Gunther med ett förflutet i den svenska turismen insiktsfullt har framfört förslag till politiska åtgärder för att stötta och utveckla vår turistindustri. Möjligen kan det bilda ett underlag för främst den styrande alliansens partier för en diskussion och ett framtida förslag till en gemensam politik i turismens viktiga frågor.

Den Guntherska menyn på politiska förändringar och utveckling av turismen är lång och den som är intresserad kan säkert ta kontakt med Kristdemokraternas partikansli för att få sitt exemplar av inlägget. Men här några exempel:

Den splittrade momsen på turismens olika komponenter är ett problem. Varför gäller inte den nyligen införda momssatsen på 12 procent för exempelvis måltider i samband med konferenser som fortfarande belastas med 25 procent. Medan man på boendet i samband med mötet betalar 12 procent. Att museer är momsbefriade där övrig kultur som konserter djurparker etc belastas med 6 procent moms.

Kristdemokraterna står bakom satsningen på »Matlandet Sverige«. Och när det gäller boende förslås bättre information om anläggningars tillgänglighet. En ökad satsning på den växande målgruppen husbilar och dessutom en översyn av landets olika snåriga regelverk för uppställning av dessa husbilar.

Listan kan göras lång

Bevarandet av auktoriserade turistbyråer i såväl offentlig som privat regi är viktigt för att stimulera information och marknadsföring av lokal och regional turism.

När det gäller offentliga infrastruktursatsningar ska hänsyn i större utsträckning tas till de turistiska behoven. Med ett särskilt engagemang så att inte viktiga servicefunktioner på landsbygden, som post, apotek, banker, dagligvaruhandel mm försvinner.

Det offentligas roll i turismen diskuteras i inlägget där man understryker att man måste vara uppmärksam på den ojämna konkurrens som kan uppstå mellan det offentligas skattesubventionerade engagemang i turism och näringens kommersiella intressen.

Marknadsföringen av Sverige som turistdestination måste få en förstärkning. Inte minst viktiga och lönsamma reseanledningar till vårt land, som evenemang och möten, bör få ett utökat offentligt stöd.

Ett bättre statistik och beslutsunderlag typ satellitkonto, för turistiska investeringar i regionerna efterlyses, liksom fler SNI-koder för att kunna spegla verksamheten och personalbehovet.

Ett önskemål är att den »Nationella strategin 2020« kompletteras med frågor om utbildning och forskning och att näringen tar ett ökat inflytande över behovet av utbildningar. 

Mötesindustrin i turismen ställer särskilda krav på högre utbildningar och forskning liksom på praktikplatser - viktiga uppgifter för landets universitet och högskolor och för arbetsförmedlingen.

Få är de områden inom begreppet turism som inte berörs i kristdemokraten Penilla Gunthers inlägg. Och med hänsyn till det ointresse som vår växande och för landet lönsamma industri, vanligtvis möts med från landets valda riksdagsledamöter, kan det här dokumentet från en politiker kanske skapa ett visst aktivitet kring de väckta frågorna.

Publicerad 2013-02-22