ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Turismen lönsammast för Öresundsbron

Det är bropasset för fritidsresenärer som ökar och skapar vinster för Örebokonsortiet som under tredje kvartalet redovisar ett överskott på en halv miljard.

Under tredje kvartalet i år hade fritidstrafiken ökat med 6,3 procent och av brons 340.000 avtalskunder är det 300.000 med bropass som ger ökade intäkter.

 I dag står bron för ca 53 procent av fraktmarknaden över sundet, en andel som ökat med 5 procent. Medan pendling och affärstrafiken minskat med 7.4 respektive 2,5 procent. Under perioden januari-september stod vägintäkterna för 901 miljoner danska kronor medan tåget bidrog med 363 miljoner. 

Publicerad 2013-10-30