ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Myndigheten för Yrkeshögskolan felprogrammerad!

När Myndigheten för Yrkeshögskolan nu kungör vilka skolor och utbildningar som får ta emot skattebetalarnas bidrag för året, har turismen än en gång fått stryka på foten. Av 377 utbildningar som vunnit i "lotteriet" har turismen i en vällovlig tolkning av inriktningen på utbildningen, lyckats få 7 utbildningar godkända. I kategorin "hotell, restaurang, turism" har totalt 23 utbildningar fått bidrag varav 16  handlar om kökspersonal och hotel-managment.

Däremot har myndigheten lyckats hitta två unika utbildningar som fått bidrag. Här gäller det att utbilda 20 helikopterpiloter och subventionera tre utbildningar i landet, för att utbilda lokförare. 

Därefter har man fokuserat på  "data och It" med 58 utbildningar och vår traditionella tillverkningsindustri under rubriken "teknik och tillverkning" har fått 81 utbildningar samt byggbranschen som fått 52 utbildningar, "ekonomi och försäljning" 55 utbildningar.

På grund av denna märkliga prioritering tvingas man konstatera att ett antal av turismen sedan många år etablerade och väl sedda utbildningar har fått hela sin verksamhet nedlagd.

I Orsa där den kända utbildningen vid SCoTT Scandinavian College of Travel&Tourism, i många år haft ett antal av turismen mest sökta och jobbskapande utbildningar, har hela verksamheten  blivit nedläggningsvarslad på grund av indragningen av YH-bidrag för kurserna. Konsekvenserna här blir inte bara att skolan måste läggas ner. När flera hundra studenter försvinner från den lilla byn Orsa får det konsekvenser för såväl bostadsmarknaden som övrig kommersiell- och infrastruktur på orten. Liksom för personalförsörjningen för turistnäringen i Dalarna med omgivningar.

Samtidigt får turismen i landet och deras organisationer ta på sig en del av skulden för YH-myndighetens felprioritering. I en växande näring med ett så stor och växande andel i samhällsekonomin är utbildningen en central fråga. Tidigare var utbildningen en uppgift för dåvarande Turistråd som aktivt deltog i styrningen av utbildningars innehåll och existensen av utvecklande forsknings- och utredningsverksamhet. Idag ligger ansvaret för turismens utbildningsfrågor på Tillväxtverket vars resurser i ämnet och engagemang för att driva frågorna starkt måste ifrågasättas. Bland annat har de tidigare utdelade stipendierna från Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom turism av någon anledning, försvunnit i glömska.

Men minst lika mycket ligger ansvaret hos de organisationer som anser sig företräda turismen i landet. Här talas vitt och brett om näringens förmåga och vägar och fördubbla såväl omsättning som sysselsättning fram till år 2020. Frågan hur vi ska få kompetent och utbildad personal till att hantera denna ofattbara expansion av vår turism är hittills förbigången i tysthet.

Man kan definitivt konstatera att samhället med YH-myndigheten i spetsen inte anser turismutbildning vara en prioriterad fråga för landet. Kanske ett resultat av näringens passivitet i ämnet. 

Tacka vet jag behovet av lok- och helikopterförare - här gäller det att satsa av våra skattepengar. 

Publicerad 2014-01-21