ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Ny rapport om turismens "tillväxtvärk"

I början av februari presenteras en ny rapport om turismens framtidsutsikter, utvecklingspotential och därpå följande "kompetensutmaning. Rapporten är sammanställd av UHR - Utbildningsrådet för Hotel och Restauranger. Bakom rådet står de fackliga organisationerna, Hotell och Restaurangfacket, tjänstefacket Unionen och arbetsgivarföreningen Visita.

Turismen och inte minst hotell och restaurang behöver rekrytera minst 50.000 nya arbetstagare under den närmaste tio-årsperioden. Att hitta kompetent personal kommer därför att vara en av näringens viktigaste frågor där kunskaper i ledarskap, arbetsledning, ekonomi, budgetering, lagar och avtal, arbetsmiljö och säkerhet är efterfrågade.

Mer om innehållet i rapporten kommer att redovisas i dessa spalter när rapporten är presenterad, efter den 3 februari. Rapporten kommer sannolikt att finnas på nätet hos de olika organisationerna eller kunna rekvireras därifrån.

Publicerad 2014-01-31