ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Färre "ledare" på forum i Tylösand


Svensk vinter i Tylösand
Foto: Bengt Meder

Den årliga konferensen "Besöksnäringens Ledarforum" som ursprungligen var ett initiativ i samarbetet mellan samtliga delägare i Svensk Turism AB har nu helt tagits över av arbetsgivarorganisationen för hotell och restaurang, Visita. Sedan några år har konferensen ägt rum i halländska Tylösand, något som troligen är orsaken till att många  deltagare haft svårt att ta sig tid, att hitta hit och att därför antalet sakta minskat genom åren. 


Lobbying en engelsk framgångssaga med Ros Pritchard
Foto: Bengt Meder

Representationen från branschorganisationer och den offentliga sektorn är klart dominerande, medan antalet ledare från turismens näringsliv utgör ett pinsamt litet antal. Var är alla landets ledare för hotell och andra boendeanläggningar, skidanläggningar, muséer, transportsektorn, djur och nöjesparker, upplevelseföretag? Och var är alla politiker på lokal, regional och riksnivå för vilken svensk turism har en viktig utvecklingspotential i sysselsättning, ekonomi och vårt välstånd?  

Med en industri som räknar in ca 20.000 företag borde anslutningen vara betydligt större till en konferens för en växande turistnärings viktiga framtidsfrågor, än de ca 140 deltagare som tagit sig till Tylösand.

"Vimmel" den viktigaste programpunkten

Liksom i  de flesta möten är kommunikationen mellan människor i branschen den viktigaste programpunkten. Och som vanligt hade hotellet i Tylösand nu ett miljöanpassat arrangemang med boende, god mat och service i toppklass.

En eftermiddag och följande förmiddag var vikt för ett antal seminariepass:

Inledningsvis presenterade Visitas VD Eva Östling en "rapport om resandeströmmar". En utredning som gjorts av just Visita och som handlar om förändringen under att antal år av främst antalet utländska gästnätter, på hotellen i Sverige. Här har under perioden 2000-2012  skett en ökning med ca 2 miljoner utländska gästnätter som vi kan tacka i första hand våra grannländers besökare för.


Jan Peter Bergkvist den svenske hållbarhetsgurun
Foto: Bengt Meder

Den svenska marknadsandelen av hotellgästnätter i Europa är under 1 procent och de som vill veta mer om rapporten, utvecklingen och siffrorna, kan helt säkert komma att hitta dessa på Visitas hemsida (finns fn bara under fliken "Press").

Beklagligtvis är rapporten inskränkt till att redovisa enbart hotellens gästnätter vilket gör att Sveriges största boendealternativ campingen, liksom övriga kommersiella boenden som stugbyar, vandrarhem mm inte redovisas i analysen.

Ros Pritchard - en engelsk dam med sina rötter i campingvärlden höll som andra programpunkt ett inspirerande anförande om vikten av lobbying. Med ett antal exempel på hur man hanterar politiker och andra beslutsfattare gav hon tips på hur vi särskilt under ett valår kan påverka besluten i våra viktiga frågor. I England lyckades man med ett antal viktiga insatser få sina politiker att dra tillbaka hotet om en skatt på camping och campingutrustning - något som man befarade skulle få dramatiska konsekvenser för näringen såväl i sysselsättning som ekonomi.

Lokala insatser med inbjudningar av politiker till näringens företag och argumentationen om främst konsekvenserna för den lokala sysselsättningen var några av tipsen. Tips som ligger vår svenska turismnäring nära till hands med dagens aktuella frågor som moms och arbetsgivaravgifternas nivå, för ungdomar, inför ett ev regeringsskifte i höstens val.


Karin Nilsdotter VD för Spaceport Sweden talar sig varm för satsning på svensk Rymdturism
Foto: Bengt Meder

Intressanta fallstudier

"Founded-by-me" är en metod för nystartade små företag att runda finansieringsinstitutens ofta negativa besked och samtidigt skapa uppmärksamhet och kundunderlag för sin verksamhet. Företaget med samma namn och dess VD Daniel Daboczy gjorde en inspirerande  dragning om idén att ge människor i sin omgivning möjligheten att bidra med finansiering och samtidig ge dem fördelar som kunder till den nya verksamheten. Mest känt är "Flippin´ Burgers", idén som idag är Stockholms hetaste hamburger-restaurang med en ständig kö ringlande ända ut på gatan. Flippin´Burgers fick sin finansiering initialt, men framför allt, sina första entusiastiska gäster, via FoundedByMe.

Mer om investeringsplattformen kan du läsa på www.foundedbyme.com

En konstnär Marie Louise Kold, idag känd för sina arbeten i metall är en konstnär som kombinerat sin kreativitet med företagaranda. Hon ser inge motsatsförhållande i att sälja sin konst med aktiv marknadsföring och genom moderna kanaler. Tackar inte nej till bidrag och stipendier men anser att hon är sin egen lyckas smed, som ska på ett aktivt sätt söka och hålla kontakten med sina kunder. I dag är hon en erkänd och väl betald konstnär.

Mer om denna unika konstnär hittar du på hemsidan mlkold.com.

Årets kulturhuvudstad är norrländska Umeå. En snabbgenomgång av evenemanget som kostat 300 miljoner och beräknas generera en ökning av turismströmmarna till staden med ca 15 procent de följande åren, redovisade marknadschefen Karina Arvidsson och turistchefen Anna Vikholm Kjellberg, Visit Umeå.

Turism i rymden är en verklighet som vi snart får uppleva. Entreprenören Branson med sitt flygbolag Virgin Airlines har tagit fram ett flygplan med vilket man kan skicka ut hugade gäster tio mil ut i rymden. Planet är under test och runt om i välden tävlar man om att få vara den första, att regelmässigt utnyttja möjligheten till att etablera rymdturism.

Svenska rymdbasen vid Kiruna är en av de hetaste kandidaterna. Här finns en lång erfarenhet av att skicka upp raketer i rymdbanor. Forskning i ämnet och såväl geografiska förutsättningar som atmosfäriska, är på plats för att kunna hantera rymdflygningar på en turistisk nivå.

Projektledaren Karin Nilsdotter som är VD för Spaceport Sweden, höll ett engagerat anförande om vikten av en svensk satsning och framhöll dess positiva konsekvenser för såväl vårt lands image som för rymdforskningen i Sverige. Om ca 5 år räknar man med att de första rymdflygningar med betalande passagerare kommer att vara i luften. Förhoppningen är då att det sker från Kiruna flygplats.


Kulturdamer från Umeå, marknadschefen Karin Arvidsson och turistchefen Anna Vikholm Kjellberg
Foto: Bengt Meder

"Dubbelstöten", och "sustainability" viktiga uppgifter för Visita

En av arbetsgivarorganisationen Visitas i dag viktigaste uppgifter är att skapa opinion mot hotet från en vänsterstyrd regering, att efter valet öka moms-satsen på hotell- och restaurangtjänster samt även arbetsgivaravgiften för ungdomar på väg in i arbetslivet. Här missionerade Visitas VD Eva Östling för en aktiv lobbying från näringens företag, för att få våra politiker att inse konsekvenserna om man tar bort två viktiga insatser, som får ungdomar ut på arbetsmarknaden. Det är, menar hon, väl dokumenterat att båda insatserna har haft en positiv effekt på sysselsättningen och dessutom underlättat för en växande näring som främst restaurangerna, att lösa sitt stora behov av personal.

Anförandet tidigare under konferensen, av engelska Ros Pritchard om lobbying, tog Eva Östling till intäkt för att branschens insats skulle kunna förhindra en kostbar återgång till högre momssatser och arbetsgivaravgifter. En kampanj i ämnet "Dubbelstöten" kommer att föras i såväl digitala media som i annonser från Visita och förhoppningsvis även med insatser från organisationens alla medlemmar.

Ytterligare ett Visita-projekt presenterades. Miljögurun Jan Peter Bergkvist, mannen bakom hotellkedjan Scandics mångåriga, framgångsrika och lönsamma, satsning på hållbarhet och miljöanpassning, numera VD i eget konsultföretag Sleepwell AB, har nämligen fått uppdraget att författa en "guidebok i hållbarhetsfrågor" för branschen. I ett engagerat och initierat anförande om vikten av "sustainability" för människans överlevnad på jorden, banade han väg för den nya guideboken, som kommer att ligga färdig för att distribueras via Visita, fram i maj detta år.

"Ta skit och gör det till guld" är ett av framgångsexperten Annika Malmbergs bevingade ord. Som en av Sveriges mest engagerade och engagerande föreläsare förmedlade hon sina viktiga tips till ledarforums deltagare om vikten av ett "optimalt bemötande".

Årets Forum avslutades med en interaktiv diskussion om "besöksnäringens" framtid och våra utmaningar - en diskussion utan givna lösningar, som mera aktivt, ständigt borde föras i vår växande bransch. 

Publicerad 2014-02-09