ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Utan flyget stannar Sverige


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inledde med att prata om flygets roll i den svenska transportpolitiken.
Foto: Camilla Boquist

Sverige har skapat sin rikedom genom export och är fortfarande en stor exportnation där flygfrakten utgör över 20 % av det svenska exportvärdet. Dessutom kommer två tredjedelar av de utländska turisterna till Sverige med flyg. Flyget gör med andra ord stor samhällsnytta men det saknas inte utmaningar.

I veckan som gick träffades företrädare för flygbranschen på konferensen "Sverige inom räckhåll 2014", anordnat av Föreningen Svenskt Flyg, för att samtala om hur de ser på flyget som näring och om framtida utmaningar. 

Svenskt Flygs generalsekreterare Anna Wilson betonade att flyget är en förutsättning för att människor ska kunna arbeta och bo i hela landet och att flyget beräknas öka.
Vi lever i norra Europas utkant och är starkt beroende av tillgänglighet - att säkert, snabbt och effektivt kunna transportera både människor och varor, för att kunna ha en fortsatt stark ekonomi och utvecklas positivt.

Turism från utlandet

Siffror från Tillväxtverket visar att turismen bidrar till 168.000 arbetstillfällen i landet och två tredjedelar av turisterna från utlandet kommer hit med flyg.  Tillgängligheten är därmed oerhört viktig. Men om man jämför med våra grannländer ligger vi efter i utvecklingen.
Staten äger idag 10 stycken strategiskt utplacerade flygplatser i landet. De ger dessutom 100 miljoner kronor i driftsbidrag per år till andra flygplatser. Trots det, ser det ut att det behöver göras mer för att vi inte ska tappa mark.


Illustration: Svenskt Flyg

Flyget och miljön

Man behöver bara nämna ordet "flyg" så tänker man på miljöpåverkan och att utsläppen av växthusgaser från flyget måste minska. Vad man kanske inte känner till är att flyget idag står för endast 2% av världens koldioxidutsläpp och att man under många år arbetat, och fortfarande arbetar, aktivt med att minska utsläppen sedan lång tid tillbaka. 

Resultatet hittills är att bränsleförbrukning idag är 70% lägre per flygkilometer än det var för 40 år sedan. I sammanhanget kan berättas att ett modernt flyg idag drar mindre bränsle per passagerare än en bil.
Det är inte bara utsläppen som är ett miljöproblem, även bullret räknas dit. Men där har man också kommit en bra bit på väg, med en halvering av flygbullret på 10 år.
Man beräknar dock att flygplansflottan kommer att fördubblas till år 2030 och fortsätter därför med det aktiva miljöarbetet.

Flygbranschen har också, som enda internationella bransch, enats om långsiktiga, globala klimatmål, där flygplatser, flygbolag, flygtrafikledning och industrin arbetar gemensamt mot samma mål.

1. Minska med 1,5% per passagerarkilometer per år till 2020
2. Vara oförändrade i faktiska tal från 2020
3. Vara halverade i faktiska tal 2050 jämfört med 2005 års nivå

Miljöarbetet sker på många plan. Investeringar i ny teknik, effektivare infrastruktur, smartare flygtrafik och ekonomiska och marknadsmässiga styrmedel.


Riksdagsledamöterna Mikael Damberg (s) och Anna Kinberg Batra (m) i gruppdiskussion med LOs ordförande Karl Petter Thorwaldsson och Jacob Wallenberg, ordförande i Investor och vice ordförande i SAS.
Foto: Camilla Boquist

Transport och politik

När det gäller en eventuell återinförande av flygskatt säger Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot (m) och ordförande i riksdagens finansutskott och gruppledare, absolut nej. Den flygskatt som Göran Persson införde var det första de tog bort, vid maktskiftet.
Att beskatta flyget skulle drabba de svenska bolag, som idag använder sig av flygfrakt, hårt. 

IATA har nyligen kommit med en rapport ("Oxford Economics - Flygets ekonomiska betydelse för Sverige"), där man kan läsa att de uppskattar att drygt hälften av de fraktbolag som använder flygfrakt i landet är svenska bolag. Att beskatta flygtransporter direkt skulle minska välfärden för dessa personer och företag. 

Mikael Damberg, riksdagsledamot och gruppledare för (S) i riksdagen, berättar att de för närvarande inte har några nya förslag på att återinföra flygskatten, men betonar att flyget på sikt måste kunna bära sina egna kostnader 

I Socialdemokraternas skuggbudget finns ingen flygskatt med, bekräftade Suzanne Svensson (S), som är ledamot i Trafikutskottet, men väl trängselskatt och vägtrafikskatt för utländska fordon.

Ett osäkert kort är dock vad som händer om Miljöpartiet kommer att ingå i en framtida S-regering. 

Edward Riedl (m), även han ledamot i Trafiksutskottet, betonade att Sverige blivit rikt genom handel och att det därför var viktigt med global konkurrens och tillgänglighet.

Vår infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd, kunde berätta att regeringen haft sitt fokus på att skapa jobb men att de även har en plan för 2025, på 522 miljarder kronor, för infrastruktur. Det vill säga vårda, bygga ut och bygga nytt. Infrastrukturen är ett viktigt verktyg för företag att växa och verka, vilket också ger jobb, men det är viktigt att systemet hänger ihop, säger Catharina Elmsäter-Svärd, och fortsätter med att säga att det är flyget som binder ihop Sverige.
Hotet, som hon ser det, ligger i att Mp och V vill lägga ner Bromma och införa flygskatten igen. Alliansen tycker att miljöfrågorna ska skötas på EU-nivå, för att vi ska kunna konkurrera på lika villkor.

- Det gäller att våga välja att alla trafikslag behövs, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Anders Boman, ordförande i Sveriges Redareförening svarade "gör som i Finland!", på frågan om hur svensk rederiverksamhet ska skötas. Han betonade även att det var viktigt att inse att sjöfart är en industri och inte har något med infrastruktur att göra. Efterfrågade även bättre förutsättningar att konkurrera med andra länder på lika villkor, något han inte upplevde att de hade idag.

- Humankapitalet är det viktigaste - och det är rörligt, sa Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.
Det är oerhört viktigt att kunna ta in kunskap i landet, fortsatte hon.
När det gäller miljön tycker Tove Lifvendahl att det blir farligt när miljöfrågor blir upphöjda till religion, som efter AL Gores "kampanj". Då funkar det inte. Det gäller att hålla sig förnuftigt till frågan, avslutade hon.

Flyget - en motor för ekonomisk och kulturell utveckling

85% av alla som ska utomlands måste resa via en flygplats, berättade Jacob Wallenberg, ordförande i Investor och vice ordförande i SAS. Det behövs även linjer för att näringslivet ska fungera. Kanske behöver näringslivet förbinda sig att köpa ett visst antal flygbiljetter, men det är ändå staten som ska ta sitt ansvar och investera mer. Det handlar om Sveriges framtid och avslutar med orden "Ingen har tagit ansvaret och sett till helheten. Vi måste samlas - politiker och näringsliv. Vi måste jobba hårt - och det är bråttom!"

Faktaruta:

• Svensk flygnäring bidrar årligen med 26 miljarder kronor till svensk BNP

• Produktiviteten hos den som arbetar inom flygsektorn är mer än dubbel så hög som genomsnittet i Sverige

• Passagerare som anländer med flyg till Sverige spenderar cirka 60 miljarder kronor per år i landet

• Varje direktlinje med flyg till Sverige har en direkt positiv effekt på svensk BNP

• Flygfrakt utgör över 20% av det svenska exportvärdet. Det innebär att det varje dag skickas varor med flyg till ett värde av närmare 1 miljard kronor

Källa: Svenskt Flyg

Publicerad 2014-02-13