ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

TUR från mässa till B2B


TUR-mässan 2009.
Foto: Camilla Boquist

Det är ingen hemlighet att den svenska res- och turistmässan TUR i Göteborg, de senaste åren har genomgått en dramatisk förändring. Från att branschen har exponerat sig och delat ut sina broschyrer på många tusen kvadratmeter i flera våningar har man nu blivit ett årligt centrum för näringens B2B-satsningar. 

Under flera år har man tagit tempen på sina utställare och lyhört lyssnat på hur säljare vill möta sina köpare. Visst finns det fortsättningsvis en konflikt mellan ambitionen att vara en branschmässa och samtidigt en konsumentmässa. Men branschdagarna har numera utkristalliserats till att  för företag och destinationer blivit säljinriktade med inplanerade kundmöten, workshops och produktpresentationer för inbjudna. Här finns systemet "Matchmaking", en väl fungerande digital mötesplanering. Och för ändamålet har man inrättat en avdelning på mässan kallad "Meeting point" som man kan köpa in sig utan att ha monteryta.

Networking day

Organisationer myndigheter och näringens särintressen har skapat ett digert program av seminarier och debatter för utbildning och information

Här finns teman som "Tillväxtdagen" med "hållbarhet" i fokus. "FuTure" där "Trender som hotar och trender som möjliggör" står i centrum. I "Connect" som sedan några år har varit de utländska turistorganisationernas egen workshop, får Antors medlemmar chansen att träffa sina svenska köpare.

Konsumentmässan blir alltmer lokal

Under tidigare år hade de svenska utställarna en egen våning där man kunde hitta upplevelser och resmål från Smygehuk till Treriksröset. Men i dag har de flesta svenska turistdestinationerna inskränkt sin marknadsföringsverksamhet till sina hemsidor. De tidigare sverigebroschyrerna och mönstringen av svenska turism som skedde på TUR har ersatts av ettor och nollor som vi sverigeturister förväntas hitta  på nätet.

De utställare som fortfarande väljer att syas på sin mässa i Göteborg är framför allt utländska destinationer som vill locka oss till en resa och ett antal av turistområdena i Göteborgs närhet som vill locka sina Göteborgsgrannar till ett besök.

Utvecklingen av TUR-mässan ligger i tiden och även om det personliga säljmötet är viktig har vi idag skaffat oss en tro på att den mesta marknadsföringen kan klaras av, av den digitala världen. Men samtidigt ökar intresset från den svenska turistnäringen för specialmässor som vildmarksmässan, båtmässor, campingmässor, seniormässor etc. Kanske har man äntligen kommit underfund med att "reseanledningen" - inte destinationen, är det centrala i människors beslutsprocess inför semester och ledighet. 

En aktivare satsning på B2B är nu TUR-mässans recept för att överleva. En utveckling till en säljare och köpares workshop av internationellt mått med inbjudna inköpare och media från hela världen skulle ytterligare manifestera Göteborg som en turismens centralort i Sverige.

Ytterligare info om årets TUR med utställare, seminarieprogram, debatter etc hittar man på hemsidan www.TUR.se

Publicerad 2014-02-21