ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Sex hemliga coacher, nästa steg i svenskt turism-klassificeringssystem

70 procent nöjda gäster hade man för några år sedan i Västsverige. Varför är inte alla nöjda? Svaret på frågan blev att gästen kanske inte alltid upplevde att vistelsen motsvarade förväntan. Är boendet, upplevelsen värt priset och passar det min standard. För att lösa frågan började man leta runt i välden efter ett system där upplevelsen, tjänsten varudeklarerades så att gästen, turisten redan i förväg kunde anpassa sitt val inför resan. 

Runt om i världen har man stjärnsystem som anger, främst i hotellvärlden, vilken standard man kan välja. Fem stjärnor har en den högsta standarden, medan man med färre stjärnor får ett enklare boende och mindre service till ett lägre pris.

I Skottland har man sedan flera decennier ett offentligt och heltäckande kvalitetssäkringssystem där kunden redan på planeringsstadiet kan bestämma sig för vilken standard han vill förvänta sig på sin semester. Det var den typen av kundinformation som man på Västsvenska turistrådet ville införa för att öka antalet nöjda gäster där förväntan stämde med upplevelsen.

I ett samarbete med Tillväxtverket och ett antal turistregioner runt om i Sverige genomförde man en testomgång baserat på en anpassning av metoden i den skotska kvalitetssäkrings-cerifieringen. Till TUR-mässan 2013 fick hundratal anläggningar främst inom boende- och upplevelsesektorn sin certifiering, med ett övervägande positivt resultat.

Trots ett antal gnäll och gny från främst Visitas hotellklassificering, Ekoturismens Naturens Bästa- certifiering, som spårade konkurrens om bidragspengarna, samt att antal miljöcertifierande organ, så valde man att fortsätta projektet, nu i en större skala.

I bristen på en aktiv branschorganisation som ville ta på sig huvudmannaskapet för ett svenskt turism-klassificeringssystem bildades av stiftarna bland de regionala turistorganisationerna en stiftelse och ett bolag för att bland annat med medel från Tillväxtverket driva verksamheten vidare.

Fas två i Swedish Wellcome - 6 hemliga turismcoacher - 300 certifierade företag

Under höstan rekryterades de "hemliga gäster" vars uppgift skulle bli att besöka de företag som valt att delta i en certifiering av anläggning och verksamhet. Samtidigt filades på de frågeställningar som skulle bedömas, med utgångspunkten i det skotska systemet och med en anpassning till våra svenska förhållande. Frågeställningarna varierar naturligtvis med vilken typ av turistiskt företag som ska klassificeras, där olika boende har sina frågor och, upplevelser sina etc.

Över sjuhundra sökande anmälde sitt intresse till de sex platserna som coach och hemlig inspektör. Efter en uttagning började en omfattande utbildning för de antagna under ledning av erfarna skotska instruktörer.

Till våren kommer de första hemliga besöken att göras. I ett introduktionsskede tillsammans med erfarna instruktörer, för att slipa in metoden. Och innan året är klart kommer 300 nya certifierade svenska turistföretag att kunna klistra upp dekalen och delta i den gemensamma marknadsföringen av de första svenska kvalitets- och miljöcertifierade turistföretagen. För till skillnad mot det skotska systemet ingår även miljöfrågorna i certifieringen. 

Som ett resultat av besöket får anläggningen ett protokoll på resultatet och en genomgång av det som inspektören/coachen har noterat som för- och nackdelar med verksamheten och anläggningen, liksom förslag till utvecklande åtgärder. För här räknas inte bara stolar och kvadratmeter i rumsstandarden utan även service och mervärden som miljöengagemang, måltider etc.

I första hand kommer man att certifiera boendeanläggningar som vandrarhem, B&B, stugbyar etc men även upplevelse-anläggningar där exempelvis Astrid Lindgrens Värld var en av de första deltagarna i projektet.

Ett viktig branschprojekt för en växande turism 

Hotellen har sitt eget stjärnsystem sedan ett antal år. Och även om ett stort antal av Visitas medlemmar, exempelvis Nordens största hotellkedja Scandic med flera inte är nöjda med systemet och valt att stå utanför, tror ordförande i Svensk Klassificering, hotellchefen Susanne Andersson Pripp från Östersund, som delar ut stjärnorna till sina hotell, inte på ett samarbete med Swedish Wellcome.

Även turistchefen i Jämtland, Mats Forslund, som trots att landskapet varit en av initiativtagarna och redan har ett antal nöjda klassificerade anläggningar, har valt att låta Jämtland gå ur samarbetet. Orsaken tycks dels vara prisnivån. "brist på information", samt att han inte är nöjd med turistorganisationerna som ägare av klassificeringen. 

Mats Forslund sitter som ledamot i det av branschorganisationerna i den av svenska turistindustrin samägda bolaget Svensk Turism AB och hade kanske kunnat påverka bolaget att ställa sig som den logiska ägaren till en samordnad klassificering av hela den svenska turismen. Liknande de huvudmän man har i exempelvis Skottland och Nya Zeeland.

Med Swedish Wellcome har den svenska turistindustrin en möjlighet att liksom i många andra länder få en obunden klassificering av vår turism - ett aktivt verktyg för såväl produktutveckling, hållbarhetsfrågor som seriös konsumentinformation. Man är på god väg, även om det stöter på motstånd från krafter som säger sig företräda branschintressen i den svenska turismen.

Publicerad 2014-02-26