ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Flytande kulturarv


Skonerten Constantia som byggdes 1908 är ett av de k-märkta fartygen och är ett före detta seglande fraktfartyg. Hon är en tvåmastad skonare och gick i fraktfart fram till 1967. Idag ägs fartyget av Stiftelsen Solnaskutan och används som skolsegelfartyg. De 50.000 kronor som hon fick i bidrag ska användas till en ny mast.
Foto: Karolina Kristensson, SMM

Kostern Vi Två är konstruerad och beställd av Georg Ström och byggd på Bröderna Martinssons varv Svineviken (Orust). Denna segelbåt är den första båten som byggdes enligt den förnyade K25-regeln i slutet av 1940-talet. Därför har den segelnummer S1. Båten är till största delen i originalskick – även om en del dokumenterade mindre förändringar gjorts.
Foto: Ulf Södergren

Enligt en ny undersökning, gjord av Sjöhistoriska museet, besöker närmare 250.000 passagerare något av våra k-märkta fartyg per år. Intresset för vårt flytande kulturarv är med andra ord stort och har stor betydelse för turistnäringen både lokalt och regionalt.

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt kulturhistoriskt värdefulla fartyg sedan 2001. Detta för att de vill verka för att de uppmärksammas, bevaras och brukas. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta vårt historiska arv.

För att ett fartyg ska beviljas stöd krävs att fartyget är minst 50 år gammalt, överstiger 12 meter i längd och 4 meter i bredd, vara byggt i Sverige eller gått under svensk flagg. 


Alaiza, en motorjakt byggd på Andrée & Rosenqvists varv, Åbo, Finland. Båten har en väldokumenterad historia – avseende ägare, sammanhang, namn, geografisk belägenhet. Inredningen på båten är välbevarad och av fin 1920-talskvalitet. Alaiza med hemmahamn i Stockholm är idag i ett mycket gott skick och har en kulturhistoriskt medveten ägare.
Foto: Göran P Sjödin

Motsvarande stöd finns även för fritidsbåtar. Då är kraven inte lika rigorösa, byggd i Sverige före 1965, ha dokumenterad historik samt vara i sjövärdigt skick.

Undantag kan göras inom båda grupperna om det finns "särskilda skäl".

Totalt delas det ut 1.000.000 kronor per år, fördelat på en rad olika fartyg.

Mer information kan man hitta på http://www.sjohistoriska.se

Publicerad 2014-03-03