ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Evenemang lockar turister – Kalmar och Kronobergs län satsar på kompetens


Konsert vid Musik vid Siljan, ett av många evenemang i landet som lockar tusentals besökare.
Foto: Camilla Boquist

En allt viktigare reseanledning för människor utgörs av olika typer av evenemang, musik , idrott, kultur etc. För att skapa och genomföra evenemangen krävs kompetens. Så i dagarna avslutas ett ESF-projekt i Kalmar och Kronobergs län som har gett begreppet evenemangsutveckling en ny innebörd. Med hjälp av kompetensutvecklingsinsatser och arenor för möten, nätverk och kunskapsutbyten har regionens arrangörer skapat nya evenemang och stärkt sin konkurrens- och utvecklingskraft. Man vill nu dela med sig av arbetet och inspirera till liknande satsningar på andra håll i landet. 

I takt med att evenemang tillskrivs allt större betydelse för regional utveckling och attraktivitet, har Regionförbundet i Kalmar län under 1,5 år jobbat med evenemangsutveckling på ett helt nytt sätt. Projektet Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län utgår från evenemangsarrangörerna och fokuserar på att stärka kompetens och öka nätverksbyggande. Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden med knappa nio miljoner och drivs med Regionförbundet i Kalmar län som huvudman.

30 utbildningsområden

160 företag, organisationer och föreningar som jobbar med publika evenemang har tagit del av omfattande kompetensutvecklingsinsatser genom flerdagskurser och seminarier inom områden som Projektledning, Evenemangsutveckling, Första hjälpen, Evenemangssäkerhet, Marknadsföring, Artistbokning, Ljud- och ljuseffekter och mycket mer. Totalt har projektet erbjudit utbildningar inom ca 30 olika ämnesområden, därtill studieresor, frukostföreläsningar som har sänts via telebild till regionens olika lärcentra, samt evenemangsworkshops för kommunala tjänstemän. Utbildningsutbudet är ett resultat av en omfattande kompetensanalys av målgruppen, som genomfördes under förstudien. 

Förutom ren kompetensutveckling hör till projektets mål även fler samarbeten och nätverk, ökad regional attraktivitet samt ökad förståelse för evenemangs betydelse.

– Vi märker att evenemang står längre upp på dagordningen idag, och att man i högre grad uppmärksammar evenemangens värde för den lokala och regionala utvecklingen och attraktiviteten. Det säger Karin Ekebjär, länsturismsamordnare på Regionförbundet i Kalmar län. 

Långsiktiga effekter och ökad konkurrenskraft

Bland resultaten kan nämnas att 80 procent av de som besvarat slutenkäten anser att projektet kommer att ge långsiktiga effekter för den organisation de företräder, och 60 procent anser att projektet har bidragit till att stärka deras konkurrens- och utvecklingskraft. Hälften av deltagarna har fått nya evenemangsidéer under projektperioden och 8 av 10 har knutit nya kontakter. Deltagarna berättar också att projektet har gett dem en större kunskapsgrund att stå på, att de har hittat nya samarbetspartners för evenemangsutveckling, ökat sitt erfarenhetsutbyte och fått större självförtroende i sitt arbete. 

– Jag har fått en helt annan kunskap inom flera olika områden genom projektet, och en helt annan helhetsbild. Jag vet vilken kunskap jag kan kräva av mina underleverantörer och samarbetspartners och har dessutom skaffat ett fantastiskt nätverk. Det säger en av projektets deltagare, Lorita Leek, som driver eventbyrån deVent i Nybro.

Projektledare Kristina Bergman märker även av ett intresse från andra regioner och destinationsutvecklingsbolag som önskar skapa liknande projekt. 

– Det känns bra att kunna bidra med våra erfarenheter från det här arbetet. Vi har genomfört ett lyckat projekt, men ser också att vi hade kunnat göra en del saker bättre. Om vi kan dela med oss av våra erfarenheter kommer projektidén troligen att optimeras inför kommande satsningar, säger Kristina Bergman.

En viktig målgrupp i evenemangssammanhang är den ideella sektorn, dvs. alla de volontärer som utgör ovärderliga inslag på många evenemang. I ESF:s kommande programperiod ges ökade möjligheter att utbilda ideella krafter, medan man i det här projektet har sett dem som en viktig del av den regionala utvecklingen och kunnat nå dem med medel från Europeiska Regionalfonden. 

Projektet avslutas den sista juni och har då pågått under 1,5 år. Projektets webbplats finns tillgänglig ett tag till för den som vill läsa mer om satsningen: www.rfkl.se/event 

För mer information om projektet eller för att komma i kontakt med projektledare Kristina Bergman, hänvisas till länsturismsamordnare Karin Ekebjär på Regionförbundet i Kalmar län.

Publicerad 2014-05-21