ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Turismen till Sverige minskar och ökar

I slutet av maj presenterade Tillväxtverket sin gränsundersökning IBIS 2013. Det är den tredje i ordningen och avser att ge oss kunskap om de utländska besökarna till vårt land. Man frågar våra gäster vid passering via en av våra gränspassager och med telefonintervjuer till personer i de grannländer, Finland och Norge, där man kan passera med bil via ett antal gränsstationer.

I år redovisade man en 6-procentig minskning av utländska besök. Främst är det var grannländerna Norge, Finland och Danmark som står för minskningen och då främst genom färre dagsbesök. Av de 19 miljoner besökarna kom ändå två tredjedelar från våra grannländer och hela 40 procent av samtliga hamnade i huvudstaden Stockholm.

Turismens årsbokslut 2013 signalerar däremot ökningar

En månad senare den 25 juni presenterade Tillväxtverket ny statistik. Den här gången gällde det total omsättning, sysselsättning i branschen och turismens exportvärde. Här blev siffrorna de omvända - till ökningar.

En fyraprocentig ökning av omsättningen till 284 miljarder kronor vilket utgjorde en ökning av turismen BNP från år 2000 på 2,7 procent till 2013s 3,1 procent.

De svenska fritids-, och arbetsresenärerna spenderade 179 miljarder kronor vilket var en ökning från året innan på 4,8 procent, där fritidssegmentet redovisade hela 9 procent ökning.

Samtidigt gav turismen jobb till fler. Sedan år 2000 har antalet jobb ökat med 32 procent eller 42.000 jobb och det senaste året blev genom en ökning på 3,3 procent totalantalet sysselsatt i turismen 173.000 personer.

Turismen är även en viktig exportindustri där våra utländska gäster år 2013 spenderade 105,7 miljarder - en ökning med 160 procent sedan utgångsåret 2000. Att jämföras med landets totala exportintäkt som under perioden vuxit med 57 procent.

Bara momsintäkter från våra utländska gäster uppgår till 14.4 miljarder.

Vad man kan konstatera och fundera över är hur två olika undersökningar kan komma till motsatta resultat när det gäller utvecklingen av vår turism. IBIS signalerar en 6 procentig minskning och övrig offentlig statistik en ökning omsättningsmässigt med nära 4 procent.

Publicerad 2014-07-07