ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Dags att skapa ordning och reda i svensk turismstatistik

Man kan inte påstå att svensk turism är en särskilt sofistikerad bransch när det gäller underlaget för sina viktiga framtidsbeslut. Den som arbetat med marknadsföringen av exempelvis lättrörliga konsumtionsvaror kan konstatera att ytterst få produkter placeras på marknaden utan grundläggande analyser av såväl målgrupper som produktacceptans, smak, lukt, utformning, förpackning etc.

I turismen sticker man fingrarna upp och känner av från vilket håll det blåser. På sina håll köper man inför årets budgetäskande in lite information om resultaten för det turistiska året på orten eller regionen. Hittills har TEM eller den Turist-Ekonomiska-Modellen varit den förhärskande. En modell som på 1980-talet togs fram av dåvarande statliga turistrådets avdelning för fakta och statistik. Sedan dess har modellen förbättrats genom bättre statistiskt underlag och under resans gång har man låtit forskare testa att modellen i allt väsentligt mäter det man avser - förändringar i omsättning, antal anställda, lokalt i branschen mm.

Sedan några år har man fått konkurrens från HUI Handelns Utredningsinstitut som numera även hanterar frågor om turism för sina ägare i näringen, från sitt Göteborgskontor. Plötsligt dyker det upp dramatiskt förändrade siffror för samma sak i branschen. Två undersökningsmodeller/institut som säger sig mäta samma sak redovisar helt olika resultat. Det är inte förvånande att folk i branschen undrar hur detta kan vara möjligt.

Nyligen redovisade Tillväxtverket sin gränsundersökning IBIS 2013. Här avser man mäta vårt inflöde av utländska gäster, varifrån de kommer, hur länge de stannar, hur mycket de spendera, var de bor vid sin vistelse, transportalternativ etc.

I årets IBIS-undersökning har man exempelvis lyckats redovisa när tre gånger så många hotellboende som den officiella gästnattstatistiken från SCB. Det är bara ett exempel på fler märkliga resultat. Och man kan naturligtvis skylla på skillnader i undersökningsmetodik och frågeställningar. Men talar man om ”hotellövernattningar”, så bör olika undersökningsresultat åtminstone redovisa inom felmarginalen.

Samtidigt kan man inte låta bli att förvånas över att inte Tillväxtverket och andra stora aktörer i den svenska turismen i större utsträckning utnyttjar den unika TDB- TuristDataBasen. Undersökningen etablerades på 1980-talet under förra statliga turistrådets tid och har sedan dess presterat 20.000 intervjuer årligen i för den svenska turismen vitala frågor. Urvalet är tillräckligt stort för att göra nedbrytningar på regioner och unika frågeställningar. Här erbjuds en möjlighet till jämförelser över tiden.

Analyser av redan insamlat material skulle erbjuda svensk turism unik information över flöden och tendenser i utvecklingen av svensk turism. Och som bekant formas framtiden av historien.

Med anledning av den förvirring som vidlåter resultaten av dagen olika branschundersökningar kan man misstänka att här behövs en kvalificerad vetenskaplig genomgång av utbudet, test av metoders statistiska tillförlitlighet och att de mäter det som avses. Och när frågan tas upp med Tillväxtverkets utvecklingsansvarige för turiststatistik Dennis Bederoff, är frågan redan under behandling. Till hösten räknar man med att ha tillsatt en oberoende vetenskapligt uppbyggd statistikpanel för granskning av dagens utbud av turistiska branschundersökningar. Om sedan branschen lär sig använda ett korrekt insamlat undersökningsmaterial inför sina beslut skulle utvecklingen av svensk turism få en seriösare inriktning.       

Publicerad 2014-07-07