ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Info om Svenskt flyg från Svenskt Flyg

I en broschyr om svenskt flyg ges en totalbild av näringen. Organisationen Svensk Flyg Intresse AB har här samlat all information om näringen och dess framtida utveckling. En beskrivning, en analys av utmaningar och förslag till lösningar riktade till svenska politiska beslutsfattare. Broschyren behandlar tre avsnitt; tillgänglighet och tillväxt, hållbarhet och miljö, samt forskning och innovation.

Sverige är Europas tredje största land och det med de längsta avstånden. Flyget är därför ett viktig transportmedel för kommunikationen mellan regioner och en viktig del av kollektivtrafiken. I dag är flyg ett säkert transportmedel och man konstaterar att under 25 år har ingen person omkommit i reguljär flygtrafik i vårt land. Enligt ett en EU-plan ska 90 procent av EU-medborgare kunna resa från dörr till dörr inom EU inom 4 timmar.

Omsättningen för den svenska flygnäringen  i BNP-termer är 53 miljarder. Man genererar direkta skatteintäkter på 9 miljarder och sysselsätter ca 80.000 personer.

Sju större flygbolag och 15 mindre finns i landet för persontrafik liksom 20 helikopterflygbolag.

Sverige är ett land i Europas utkant. En av förutsättningarna för vår växande turism och för vår exportberoende industri är att vi har väl fungerande snabba kommunikationer med omvärlden.

Miljön en viktig fråga för flyget

En vitt spridd uppfattning är att flyget står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Sanningen är att det rör sig om ca 2 procent av utsläppen medan biltrafiken åstadkommer ca 17 procent. Men flyget arbetar aktivt på många sätt med att minska utsläppen. Nya hållbara bränslen introduceras nu snabbt. Lättare material i flygplanen och ny teknik förväntas ge en 50-procentig minskning av utsläpp fram till år 2050.

Nationella regler gör att flyget över Europa tvingas ta omvägar på sina rutter. ”Single European Sky” är ett EU-projekt där man vill skapa rakare och snabbare flygvägar över Europas länder. Det ger inte bara snabbare kortare resor utan även stora besparingar i bränsle och utsläpp.

Svensk industri flygtekniskt avancerat

Det är ingen hemlighet att den svenska flygindustrin ligger i framkant i världen. Vår industri beräknas bidra med hela 1.3 procent till världens totala flygindustri - en anmärkningsvärd siffra för ett litet land.

I skriften från Svenskt Flyg pekar man på viktiga insatser som kan göras av våra myndigheter för att utveckla flyget till en modern kommunikation i och mellan länder. Med tanke på att prognosen är att världens flyg under en 15-årsperiod kommer att fördubblas uttrycker man att det såväl ur industriell synpunkt som kommunikationsmässigt dags att våra myndigheter utvecklar en långsiktigt strategi för flygets framtid i vårt land liksom att man aktiverar sig i frågorna på EU-nivå.

”Så lyfter vi Sverige - en framtidsagenda för flyget” är ett viktigt inlägg i debatten för hur myndigheter ska hantera en snabbt växande framtidsbransch. Broschyren kan laddas ner på www.svensktflyg.se. 

Publicerad 2014-07-17