ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Utomordentligt pinsamt Tillväxtverket

I slutet av 80-talet på det gamla statliga Turistrådets tid fanns det unik undersökningskompetens i turismen tjänst. Under landets förste professor i turism, Bengt Sahlberg, tillsammans med experter som Lasse Widén och Rolle Olsson utvecklades mätinstrument för att vi skulle få data för utvecklingen av den svenska turismen. 

En unik undersökning Turistdatabasen TDB med hela 25.000 intervjuer årligen har sedan dess försett myndigheter regioner och kommuner med fakta om sin lokala turismutveckling. En undersökning som genom åren har utvecklats såväl innehållsmässigt som vetenskapligt.

Säkra siffror kräver kompetens

Var och en med elementära kunskaper om statistik vet att frågor som validitet och reliabilitet dvs att undersökning på ett vetenskapligt korrekt sätt mäter ”sanningen” ur en population - i det här fallet svenska folket - är avgörande för resultatens tillförlitlighet. Förutsättningen är att urvalet av respondenter - de som förväntas svara på frågorna - är gjort ”obundet slumpmässigt - OSU” ur populationen man vill skatta. TDBs mottagare består av slumpmässigt utvalda svenska individer ur mantalslängderna. 

Tunga vetenskapsmän har under åren granskat TDBn ur statistisk och sociologisk synpunk och med mindre förbättringar konstaterat att resultaten möter kraven på saklighet.

All annan undersökningsmetodik exempelvis dagens snabba webbundersökningar har allvarliga brister. Man kan här bara dra slutsatser från den population som man kan nå via nätet - vilket inte är samma sak som ett urval av svenska folket. Möjligheten till att minska bortfall och statistiskt säkerhetstesta resultaten är härmed obefintliga.

I 25 år har TDB redovisat sanningar om svensk turism. En unik skatt av data, genom 25 år av utveckling, om vår näring. Det är en uppgift som i dag personal på Tillväxtverket håller på att sabotera genom en okunnig upphandling av statistisk information från marknaden. Turistexperterna på Tillväxtverket må vara kunniga på ämnet turism. Men att lyssna på specialister på statistik är uppenbarligen inte deras starka sida. Risken är nu att man genom en pinsamt upphandling lägger en av världens äldsta och bästa branschundersökningar i graven och i stället tar till sig och redovisar osäkra siffror från statistiskt mycket osäkra webbundersökningar. Metoder som förkastas av vetenskapen och som redan redovisat mycket tveksamma resultat, jämfört med väl etablerade kända data. Glädjesiffror utan förankring i den statistiska verkligheten.

Med högtflygande visioner och självsäkra uttalande från våra många branschorganisationer är det viktigt att vår svenska turism har på fötterna när det gäller fakta och i kommunikationen med omgivningen. Varje misstanke om brister i faktaunderlaget måste undvikas.

Tänk om och gör rätt Tillväxtverket!

Bengt Meder
Chefredaktör med akademiska studier i statistik och sociologi.     

Publicerad 2014-08-13