ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Kommentar från HUI Research gällande upphandling av svensk turiststatistik


Lena Larsson, VD på HUI Research
Foto: HUI Research

Med anledning av återkommonde och alllvarligt ifrågasättonde av HUI Research i samband med Tillväxtverkets upphandling av svensk turiststatistik, lämnar vi nedan kommentor:

Under en längre tid har konsultföretaget Resurs uttryckt återkommande kritik adresserat till såval kunder som medier gentemot både Tillväxtverket och HUI Research vad gäller uppdraget med att undersöka svenskars resvanor. HUI Research har efter stora investeringar och idogt arbete idag marknadens största undersökning om resvanor, Swedish Tourism Survey (STS). HUI Research arbetar kontinuerligt med att utveckla undersökningen i syfte att erbjuda bästa möjliga underlag för att utveckla svensk besöksnäring. HUI Researchs erfarna konsulter och forskare är löpande involverade i det arbetet.

Som ansvarig myndighet för turiststatistik genomförde Tillväxtverket 2013 en krävande och professionell upphandling gällande ramavtal för konsumentundersökningsdata om svenskars resvanor vilken HUI Research vann i konkurrens med flera aktörer, däribland den tidigare leverantören Resurs.

Företag vinner och förlorar dagligen upphandlingar med rättigheten att överklaga desamma enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen har sålunda överklagats av Resurs i flera instanser. Dock utan framgång. HUI Research ser därför upphandlingen som ett avslutat kapitel.

- Tillväxtverkets upphandling bör respekteras och vi ser nu fram emot samarbetet med Tillväxtverket likväl med de av marknadens aktörer som väljer att arbeta med oss, vilka är fullt kapabla att bedöma olika undersökningars kvalitet likväl som olika leverantörers erbjudande och bemötande. Vi kommer härmed inte att ägna mer energi åt att hantera kritiken från den tidigare leverantören, säger Lena Larsson VD HUI Research.

För mer information om undersökningen

Christina Bogestrand, Konsultchef Turism HUI Research AB: 031-759 50 08, christina.bogestrand@hui.se www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/swedish-tourism-survey

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.


HUI Researchs undersokning Swedish Tourism Survey  (STS)

Webbundersökning med 35000 intervjuer per år omfattande frågor gällande  start- och målort, färdsätt, nätter per boendeform, utlägg per färdsätt, resesyfte samt bakgrundsfrågor. Frågorna följer de internationella rekommendationerna för turismundersökningar. Resultaten syftar till att utveckla svensk besöksnäring och ligger till grund för vidare turismutveckling i kommuner, regioner, turistorganisationer, branschorganisationer, transportföretag, boendeanläggningar, restauranger, attraktioner, besöksmål, handelsföretag och andra intresserade av turism och resande. Läs mer på www.hui.se.

 

Publicerad 2014-08-29