ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Bästa Lena Larsson

Någon synpunkt på upphandlingen har jag inte. Det är utmärkt att Tillväxtverket nu börjat följa lagen om upphandling i stället för att som tidigare lägga ut uppdrag och medföljande miljonbudget av skattemedel på en enskild organisation med tillhörande företagsverksamhet.

Vad som däremot är allvarligt är att Tillväxtverket medverkar till att ersätta en av världens mest långsiktigt, tillförlitliga och av statistisk vetenskap granskade basundersökningar om turism - med en webbundersökning. 

Var och en med rudimentära kunskaper om statistik och sociologiska mätmetoder kan konstatera att ett obundet slumpmässigt urval ur undersökningspopulationen är en förutsättning för att undersökningen ska kunna ge en signifikant korrekt skattning av sanningen. Med Webbundersökningar har man allvarliga brister i kontrollen av hur de svarande stämmer med undersökningspopulationen.

Redan i dag har man noterat stora skillnader i resultaten av de undersökningar och analyser som gjorts av HUI i förhållande till resultat från etablerade offentliga mätmetoder. Och allvarliga felkällor har påtalats.

Det är dessutom mycket tveksamt att branschundersökningar genomförs av den som ska undersökas. Tidigare ägdes delar av HUI av ett antal branschorganisationer inom turism. Idag av en av de största aktörerna i svensk turism - Svensk Handel. Man biter inte den hand som föder en. Hur skulle det se ut och vilken tilltro skulle man ha till resultaten om landets väljarundersökningar i dag gjordes av de politiska partierna i egen regi.

Undersökningar och undersökningsföretag måsta vara partsobundna. Urval, frågeställningar och analyser fria från ev hänsyn till den som beställer och betalar. 

Svensk turism har i alla år haft problem att i ekonomiska sammanhang blivit bedömd efter den betydelse näringen har för samhället och vår välfärd. Att skapa tvivel i sanningshalten av den statistik som redovisas är inte ägnat att förbättra situationen som seriös ”basnäring”.

Nationellt och internationellt har den nu 25 år fortlöpande, av forskare på dåvarande Sveriges Turistråd, etablerade Turistdatabasen rönt uppskattning i forskarvärlden. I dag är den på grund av Tillväxtverkets tveksamma upphandling nedläggningshotad. Myndigheter, media och inte minst näringens alla organisationer och företag går nu miste om aktuell, seriös statistisk information om vår viktiga bransch.

Det har inte svensk turism som ekonomiskt växande, sysselsättningsskapande näring, råd med.   

Publicerad 2014-08-29