ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

95 motioner om ”turism"!


Västra riksdagshuset speglas i Strömmen med vy från väster.
Foto: Melker Dahlstrand

Den nya riksdagen har lämnat in sina motioner. 2.901 motioner ska nu fördelas på de olika utskotten för beredning. Enligt riksdagens definitioner har det lämnats in 95 motioner som handlar om turism. 

Av dom är det 8 stycken från olika partier som talar om turismens betydelse för vår ekonomi. Några vill ha en politiskt uttalad strategi för utvecklingen andra vill ha mera pengar till marknadsföringen av vårt land medan vissa talar för en enhetligare moms på produkter inom turismsektorn.

Annars är den viktigaste frågan för motionärerna en liberalisering av försäljningen av alkoholhaltiga drycker. Hela tolv motioner handlar om den gårdsnära försäljningen av bland annat vin och öl. Mest i positiva ordalag där man menar att närproducerade drycker med alkohol bör kunna få säljas i landets gårdsbutiker. Men även någon som försvarar Systembolagets monopol. 

Det kustnära fisket är föremål för politiskt engagemang. Dels som ett led i en aktivare landsbygdspolitik men även som en möjlighet för lokal turism.

Även Cykeln bör få sin statliga strategi tycker några som även ser kopplingen och inte minst ökningen av cykelturism i världen som en möjlighet även för Sverige. Även hästen har sina tillskyndare som en växande landsbygdsnäring med möjligheter till ökad turism.  

Gröna skyltar längs vägarna för att ge vägledning till turistiska mål. Och en skärpning av reglerna för allemansrätten när det gäller kommersiellt utnyttjande av annans mark anbefalls.

Slutligen har en motion tagit upp den gamla frågan om en svensk ”Bäddpeng” för att finansiera satsningar på turismen i landet. En fråga som har diskuterats och utretts ett stort antal gånger men som i vårt land har avfärdats på grund av administrativa svårigheter att hantera.

Jämfört med tidigare års motionsflod kan man konstatera att turismen som näring i år har fått en något minskad uppmärksamhet i den politiska världen. Kanske en av orsakerna till att Visit Swedens anslag i den rödgröna budgeten har dragits ner med tio miljoner kronor.

Publicerad 2014-11-26