ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Luther och de 38 världsarven lockar nya turister till Tyskland

Tyskland är i dag en av världens stora turistdestinationer med en sjundeplats på rakningens tio i topplista. De senaste åren har landet lockat till sig en ökande publik och är i dag på väg att hitta nya marknader förutom det ledarskap man genom åren haft för att locka besökare till internationella mässor och affärsmöten.

Den tyska turistorganisationen som man kan läsa mer om på hemsidan www.germany.travel jobbar sedan flera år med sina femårscykler i marknadsföringen. De första åren scannar man av lämpliga teman för sina internationella aktivitet på olika marknader. Samarbeten etableras med aktuella företag och organisationer inom näringen och kampanjer läggs upp. Så genomförs kampanjerna via de internationella kontoren och deras samarbetspartners. De senare åren i cykeln följer man upp och analyserar resultaten,

Det innebär att man ständig varje år lanserar nya teman för kommande år och bearbetar nya internationella målgrupper för att över tiden skapa en allsidig bild av den tyska turismen och locka nya gäster.

Luther och världsarv på programmet

År 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om missbruket av avlatsbrev på dörren till Wittenbergs slottskyrka. Härmed lade han grunden till den protestantiska lutherska läran som bildat kyrkor i stora delar av världen. Under sitt liv hittar man Luther i olika delar av Tyskland på resa och missionerande om sin lära. Nu har man gjort åtta resor i Luthers fotspår med historiska platser för den religionsintresserade att kunna uppleva den store reformatorns liv och verk.

Med broschyren, som finns på svenska, kan den intresserade besökaren planera sin resa, som naturligtvis inbegriper de historiska orter och platser där Luther har framträtt.

I slutet av 1900-talet började man intressera sig för ”Världsarv” i FN-organet UNESCO. I vårt land görs förslag och urval till världsarvslistan i samarbete med Riksantikvarieämbetet, när det gäller byggnader och Naturvårdsverket, om det gäller historiskt intressanta naturområden.

Sverige har för närvarande 15 världsarv och om dessa kan man läsa på hemsidan worldheritagesweden.se/. Vill man veta vilka världsarv som finns totalt på vår jord hittar man det under www.unesco.se/kultur/varldsarv/.

I Tyskland har man samlat sina världsarv till en internationell kampanj för att locka turister till landet. 38 världsarv bestående av kyrkor, slott, gamla stadskärnor, parker och nationalparker, industriarv som järnbruk och kolgruvor mm finns att uppleva

För den som vill veta mera om den tyska satsningen på sina världsarv finns det en app och en broschyr som man kan hitta på www.germany.travel/unesco.

Publicerad 2014-12-02