ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Nya RTS satsar på hela den Svenska Res-och Turistnäringen

RTS numera förkortningen för Rese- och Turistnäringen i Sverige gör en nystart. Historiskt har förkortningen RTS stått för en samlad branschorganisation för hela den i Sverige aktiva rese- och turistnäringen - incoming som outgoing turism. Här samlades organisationer för branschens alla inriktningar och här fattades gemensamma beslut för att gentemot politiker, media och allmänheten, utveckla turistindustrin.

Problem uppstod när de delvis oförenliga intressena i den inkommande turismens organisationer och den utgåendes, skapade motsättningar som så småningom resulterade i en avveckling av verksamheten.

Namnet RTS kidnappades då av kommersiella intressen som med miljonanslag från Nutek, senare Tillväxtverket, utan konkurrens fick uppdrag att driva ett antal för branschen utvecklande projekt liksom samordningen av de statliga företagen och myndigheternas aktiviteter inom turism. En form av medlemskap i verksamheten inrättades och bland deltagande företag och organisationer utsågs en styrelse.  

Nytt management inom Tillväxtverket anpassade sig till det statliga kravet på att uppdrag från statliga företag och myndigheter skall föregås av anbud. Detta innebar att dåvarande RTS förlorade större delen av de uppdrag med mångmiljonanslag man haft under ett antal år och verksamheten gick i stå. 

Organisationens generalsekreterare med sin organisation har nu skilts från verksamheten i RTS och kvar finns ca 150 medlemmar och en styrelse.

I dagarna aviserar styrelsen en fortsatt aktivitet och verksamhet inom RTS Rese- och Turistnäringen  Sverige. Här vill man lägga grunden till en branschöverskridande verksamhet med basen i turistnäringens samtliga företagare och offentliga aktörer. Föreningen ska syssla med ”nätverkande", myndighetspåverkan och statistikuppföljning” i avsikt att fortsatt kunna förbättra förutsättningarna för turistnäringen att kunna växa. I förlängningen hoppas man kunna ta upp tidigare framgångsrika och viktiga utvecklingsprojekt, som kapitalförsörjning, branchstatistik och ökad samverkan i näringen. Samtidigt avser man att utveckla lobbyingverksamheten så att politiker, media och allmänhet ska få en saklig och informativ bild av en växande turismindustri.

Styrelsen har värderat frågan om det finns utrymme för en samlande gränsöverskridande branschorganisation för turismen. Och med hänsyn till styrelsens sammansättning av för hela res- och turistnäringens stora och viktiga företag har man konstaterat att det finns ett behov av ökad samverkan.

Detta är dagens styrelse för nysatsningen i RTS;

Lennart Mankert, ordförande, 0703-481022

Jan Larsén, Strömma Turism och Sjöfart, 0708-947634 

Christer Jernberg, Linkon, 0706-804000

Jonas Nilsson, SJ, 0702-151559

Håkan Wahlström, Malmö Aviation, 0706-061552 

Anders Tärnell, Hertz, 0708-529924

Per-Erling Evensen, Destination Gotland, 0705-525157

Nya medlemmar till RTS Rese- och Turistnäringen i Sverige hälsas välkomna och medlemsavgiften är modesta 1.000 kronor årligen.

Publicerad 2014-12-20