ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

YH-myndigheten lägger åter ner turismutbildningar

Den 20 januari offentliggjordes de utbildningar som kan räkna med bidrag från statliga YH-myndigheten inför kurstart 2015 och våren 2016. Än en gång har behovet av utbildningar för  Sveriges viktiga turistindustri fått stryka på foten.

Sedan länge och väl etablerad utbildningar runt om i landet, tvingas till nedläggning och branschens försörjning av kompetenta väl utbildade medarbetare har starkt beskurits.

YH-myndigheten skyller på bristande anslag och konstaterar att av 1337 ansökta utbildningar har man bara haft resurser att bidra till 358 utbildningar eller ca 25 procent av samtliga.

Medan turismen har beviljats totalt 6 utbildningar inom näringens olika områden har exempelvis det anslagits YH-medel till tio utbildningar av tandsköterskor och i år igen, 6 utbildningar för lokförare. Att Sveriges ca 7.500 tandläkare behöver sina tandsköterskor missunnar dom ingen. Men att behovet är ur samhällssynpunkt mer akut än att förse en av Sveriges viktigaste exportindustrier med kompetent personal måste ifrågasättas.

Än en gång måste man konstatera att den svenska turistindustrin misslyckats med att förse  politiker och beslutsfattare inom den offentliga sektorn med information om utbildningsbehovet för en växande svensk lönsam och sysselsättningskapande turism.

Följande utbildningar har beviljats YH-medel för sin fortsatta verksamhet;

• Fjäll och äventyrsledare, Älvdalen

• Affärsutvecklare hållbar turism, Båstad

• Kompetensutvecklare/Projektledare inom besöksindustrin, Norrtälje

• Kvalificerad koordinator turism&service Båstad

• Projektledning inkommande turism och event, Frans Schartau, Stockholm

• Sustainable tourism management, Frans Schartau, Stockholm

Publicerad 2015-01-21