ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Naturvårdsverket och ETOUR forskar på fjällen

I en nyligen utgiven rapport från ETOUR vid Mittuniversitet har man, föga förvånande, konstaterat att besökarna väljer en vistelse i fjällen för att ”uppleva natur, vildmark, tystnad och stillhet”.

Undersökningen som genomförts med intervjuer av 578 besökare i främst Jämtlandsfjällen konstaterar att  den svenske besökarens medelålder är 51 år medan de utländska är yngre. De svenska utnyttjar fjällvärldens stugor och fjällstationer för övernattning medan de utländska föredrar tält. Besökaren är oftast högutbildad, gift och bosatt i större eller medelstor stad. De flesta svenska är ofta återkommande besökare till fjällen - 40 procent har varit där 10 eller flera gånger och tre fjärdedelar tänker komma tillbaka. De utländska är mer tveksamma där hälften kan tänka sig att återvända till de svenska fjällen.

I en tidigare gjord undersökning kunde man konstatera att endast ca 8 procent av svenskar faktiskt hade varit i fjällen under barmarksperioden.

Publicerad 2015-06-06