ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Turism - en bransch i förändring

Innovation är ett begrepp som spritt sig i affärsvärden konstaterar konsultföretaget Kairos Future. Därför har man kontaktat ca 200 ledande personer i det svenska näringslivet  för att få en inblick i hur begreppet återspeglas i verksamheten. För att få ett större underlag om turism - ”den nya svenska basnäringen”, har man även ställt sina frågor till ett hundratal ledande figurer i den svenska turismen.

Här tycker man sig se en tillväxt med nya företag och dessutom en ”professionalisering och effektivisering”.

Man konstaterar att nära häften av svaren bland de turistiska respondenterna, eller mer än dubbelt så många jämfört med näringslivet generellt, pekar på en stark strukturell förändring. Man befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, bland företag med produkter och tjänster som är likartade.

Det skapar ett behov av innovation. Enligt undersökningen dubbelt så stort inom turismen som i näringslivet generellt. Dock är inovationerna snarast förbättringar av verksamheten i det egna företaget, än att man utvecklat någonting världsunikt.

En aktiv omvärldsbevakning är en förutsättning för innovationer och företagen inom turismen är aktiva i att fånga upp trender och marknadens efterfrågan. Men arbetet sker i den dagliga verksamheten medan man i många andra näringar har särskilda avdelningar med specialister för innovationer och nya produkter och tjänster.

Mer skulle kunna göras i turismen anser man. Men problemet är resurserna, tid och personer, liksom att man inte har kompetensen att bedriva systematisk innovationsarbete. Anledningen kan vara den småskalighet som finns inom turismen jämfört med övrig industri och att arbetsbelastningen normalt inte ger utrymme och belöningar för innovation och förnyelse.

Det dyker dock upp nya innovativa företag i turismen, där företag som Uber och Airbnb är några exempel.

För mer info om undersökningen se www.kairosfuture.com 

Publicerad 2015-06-09