ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Hur man ljuger med statistik!

En av de första böcker man fick studera när man läste statistik vid Stockholm Universitet hette ”How to lie with statistics”. Här radades exemplen upp på de misstag som kunde göras  i ämnet. Att göra undersökningar, införskaffa och rapportera statistiskt säkerställd information är nämligen föremål för en akademisk vetenskap. Frågor som urval, semantiska frågeställningar och analys är A och O för att undersökningen med viss säkerhet ska kunna mäta det man avser och förväntar sig.

För en växande näring som turism, där kundens/gästens förväntningar och beteende är avgörande för verksamheten är säkra data en nödvändighet. Fingret upp i luften för att känna vart vinden blåser skapar inte sysselsättning och lönsamhet. Och för en global näring som av allt för många ekonomer och journalister betraktas som ”amatörmässig” är seriösa rapporter korrekt utförda  en nödvändighet.

 

I dag har man anledning att misströsta. Till oss i media kommer ständigt releaser med minst sagt tveksam information:

I dagarna redovisade Tillväxtverket sin årliga gränsundersökning IBIS. Här konstaterades ett ökat inresande av utländsk turism till landet. En av anledningar förklarar man av att gränshandelns dagbesök har ökat med tvåsiffriga tal( ca 20 procent).

Några dagar senare kommer en release från Svensk Handel där det egna undersökningsinstitutet HUI, konstaterar att gränshandeln med Norge har genererat en omsättningsökning på 4 procent. Slutligen får man siffrorna från den Norska motsvarigheten till svenska statliga SCB - Statistiska Sentralbyrån, som konstaterar att gränshandeln mot Sverige under samma period minskat i värde med 6 procent. Att en kraftig ökning av antalet gränspasseringar för shopping skulle resultera i en marginell ökning eller en 6 procentig minskning, beroende på vem som säger det, skapar tvivel.

I Skåne går den regionala turistchefen ut, slår sig för bröstet och talar om att man skapat en ökning av turistintäkterna med 5,9 procent till 42.5 miljarder kronor (källa HUI research). Tittar man närmare på vad rapporten redovisar kan man konstatera att mellan åren 2013 till 2014 är den ”utländska inkommande turismomsättningen” konstant 11.107 MKR ?!?Svensk inkommande turistisk omsättning har ökat med 3,2 procent från 8.304  till 8.567 MKR. Den ”inomregionala turismomsättningen” har däremot minskat med 9,8 procent från 9.231 till 8.326 MKR. Dessa tre poster ger Skåne en minskning av turismomsättningen med 2,2 procent.

För att snygga till i statistiken har man sedan adderat posten ”Utgående turismomsättning” vilket betyder ” Konsumtion i hemkommunen vid utgående resor till annat län eller utomlands”. Det vill säga, när skåningarna väljer att lämna sitt Skåne genom att köpa en utlandsresa, mat eller utrustning för att turista någon annanstans har posten ökat från 11.527 till 14.541 MKR eller med 26,1 procent. Så genom att skåningarna vänder ryggen till sitt landskap och turistar på annan ort, har turistchefen lyckats vända en negativ siffra till en positiv för den skånska turismen. Man häpnar.

Dessutom konstaterar turistchefen att man jämför äpplen med päron och informerar om att; ”siffrorna inte är jämförbara med tidigare års rapporter - Skåne i siffror - som baseras på andra metoder”. Att sedan omsättningssiffran för turismen i Skåne nu uppges vara ungefär dubbelt så hög som erfarenheten från andra källor visar, gör inte rapporten troligare.

Slutligen kan man konstatera att Riksbanken givit SCB uppgiften att revidera Nationalräkenskaperna avseende kontona för turism och resor. I augusti 2013 släpptes informationen om att man sannolikt överskattat den inkommande turismens bidrag till landets turismomsättning med hela 30 miljarder kronor. I stället för en summa på då 105 miljarder kronor skulle den korrekta intäkten vara ca 75 miljarder av utländsk turism. 

I dagarna har man från SCB informerat Tillväxtverket om  de sedan dess reviderade ekonomiska siffrorna för turismen i landet, såväl den inhemska som den utländska. Siffror som ännu så länge är hemligstämplade, men lär, när/om de släpps, skapa viss förvåning även utanför turistnäringens innersta kretsar. Branschorganisationer går trots informationen om de reviderade siffrorna från 2013 fortfarande ut med näringens sannolikt kraftigt överskattade ekonomiska resultat i sin information till omvärlden.

Konsten att ”ljuga med statistik”, eller okunskapen om hur man köper och hanterar undersökningar, skapar problem för en växande turism i landet. Här krävs krafttag och kompetens för att komma tillrätta med ett mycket allvarligt branschproblem.

Publicerad 2015-06-12