ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Tillgänglighet till Kiruna och Åre i transportrapport

”Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen” heter en rapport som redovisades under Almedalsveckan på Gotland. Bakom transporten står Transportföretagen tillsammans med Sveriges Liftägare SLAO och Svenska Turistföreningen STF. Rapporten är sammanställd av HUI Research.

Sverige är ett land i Europas utkant och för att landets turistnäring ska kunna växa med fler utländska gäster krävs en väl utvecklad transportinfrastruktur konstaterar man inledningsvis i utredningen. Visserligen är våra tre större städer viktiga inkörsportar för den utländska turismen. Men mycket av vad Sverige har att erbjuda tätortsturister från hela världen är natur, tystnad och en rekreerande landsbygd med upplevelser och äventyr.

Man har dock inskränkt utredningen till att belysa tillgängligheten till endast två områden - Åre och Kiruna. Orsaken sägs vara Transportföretagens engagemang i destinationsutveckling på dessa platser. Men talar man tillgänglighet så gäller det åtminstone hela den svenska fjällvärlden där områden som Dala- och Härjedalsfjällen har betydligt sämre ”tillgänglighet” än de utredda orterna med sin tillgång till såväl flyg- som tågförbindelser.

Utländska charterföretag har under ett antal år gjort kostsamma försök att skapa och sälja turistprodukter till den svenska fjällvärlden. De har nu tvingats ge upp på grund av komplicerade transportvägar och bristande engagemang och resurser från de deltagande destinationerna. Hur tar man sig med rimliga resevillkor till Sälen, Vemdalen eller Hemavan från München eller London?    

I rapporten talar man om ”punktligare tågavgångar och säkrare vägar”. Samtidigt konstaterar man att de regionala transportsystemen i väldigt liten grad planeras efter eller tar hänsyn till turismen kapacitetsbehov under säsongsperioder. Bristen på samverkan mellan den nordliga glesbygdens viktiga turistindustri och infrastrukturens beslutsfattare behöver radikalt förbättras. Att förvänta sig att turismen i fjällvärlden ska produktutveckla med ”fler reseanledningar” så att man förlänger sin säsong är knappast det snabbaste sättet att få beslut om säkrare och snabbare vägar, flygplatser eller tåglinjer. I USA har man sedan länge konstaterat att det är den enkla, snabba och säkra tillgängligheten som sätter en turistort på kartan.

En viktig faktor som man dock tar upp i utredningen är den lokala kommunikationen. Även om de svenska turisterna normalt har tillgång till bil så är våra utländska gäster beroende av snabba och enkla kommunikationer på destinationen. Det måste finnas lösningar för gäster utan bil att ta sig till hotellet, skidbacken, golfbanan, köpcentrum eller badplatsen.

Ska den svenska turismen utvecklas och växa med fler gästnätter så är det utländsk turism man måste kunna attrahera och serva. Tillgängligheten är A och O. Här är Sveriges landsbygd ett U-land. Men konstruktiva frågor hur tillgängligheten ska kunna förbättras ut i vårt avlånga land saknas i rapporten. Här krävs samarbeten. Vad gör den svenska turismens ”branschorganisationer” för att lösa tillgängligheten till svensk turism?

Mer om utredningen kan hämtas på Transportföretagens hemsida www.transportforetagen.se. 

    

Publicerad 2015-07-07