ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Oseriöst statistiskt underlag för den svenska turismen.

För någon tid sedan fick extrempartiet SD hela 25 procent av rösterna i den svenska valmanskåren i en undersökning från analysföretaget Yougov. Nyheten spreds i rubriker i samtliga rikstäckande media. Ganska snart stod det klart att en samlad majoritet av forskare och statistiker underkände resultatet med hänvisning till den statistiska metoden - en undersökning på webben - som använts för att få fram siffrorna.

Övriga undersökningsföretag med väljarundersökningar kunde visserligen notera en viss ökning för partiet, men ingen kunde statistiskt säkerställa siffror över 19 procent.

I statistik - som är en seriös akademisk vetenskap - kräver man att undersökningar som ska ge statistiskt sannolika förutsägelser för en population måste ha gjorts på ett ”obundet slumpmässig” urval ur populationen.

Totalundersökningar som väljarundersökningar kan inte göras med en undersökning på webben där intervjupersoner frivillig anmält sig för att delta eller samlats in via oklara metoder.

Samma sak gäller den undersökning som Tillväxtverket nu valt att använda för att samla in och ge information om svenska folkets vanor när det gäller turism. Man har gått ifrån en statistiskt väl beprövad och granskad undersökning TDB, som levererat siffror om svensk turism i 25 år, till en webundersökning utan möjlighet att med vetenskaplig metod säkerställa siffrorna.

Redan i dag har man noterat stora oklarheter i såväl webbundersökningens frågeformulär som i de redan visade sifferresultaten.

Svensk turism och det statliga Tillväxtverket har inte råd att genom en ovetenskaplig undersökningsmetod få osäkra siffror om en viktig växande näring.

Dags att koppla in seriösa statistiker.   

Publicerad 2015-09-07