ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Rapport från svensk nöjesparker

I början av oktober lockades ca 10.000 intresserade av nöjesparker till en världsomspännande fackmässa. Arrangören var IAAPA - International Association of Amusement Parks som i ett samarbete med sina avläggare i Sverige - Svenska Nöjesparkföreningen, i år förlade sin mässa granne med den Göteborgska turistmagneten Liseberg. I samband med mässan redovisade det svenska samarbetet en utredning; ”Sveriges Nöjesparker  - motorer i destinationsutvecklingen”.

I inledningen av rapporten konstaterar föreningens ordförande Pelle Johannisson, tidigare mångårig marknads- och informationsdirektör på Liseberg att medlemmarna i Svenska Nöjesparkföreningen årligen har över 6 miljoner besökare. Man omsätter två miljarder och sysselsätter 7.000 anställda och med sin höga moms(25%) levererar man in ansenlig bidrag till den svenska välfärden.

Samtidigt konstaterar man att en nöjespark lockar besökare från när och fjärran något som stimulerar och bidrar till övriga delar av destinationens turism. I Göteborg har man analyserat fram effekten av Liseberg på stadens övriga turism och noterar att Liseberg genererar ca 2.8 miljarder till staden trots att nöjesparkens omsättning ”bara” är ca en miljard.

 

Åtta parker i en förening

Svensk Nöjesparkföreningen samlar åtta av Sverige nöjesparker, nämligen Astrid Lindgrens Värld, Furuvik, Gröna Lund, Gustavsvik, Kolmården, Liseberg, Parken Zoo och Skara Sommarland. En stor och växande del av den svenska turismen. Bara i nyinvesteringar har man under den senaste femårsperioden satsat 400 miljoner kronor.

Rapporten har haft till syfte att kartlägga nöjesparkernas effekt på den samlande turismen i landet dels den direkta dvs parkernas egen redovisning och dels den indirekta den betydelse parkerna haft på turismen i den omgivande regionen

Tittar man på parkernas resultat av intäkter och sysselsättning, kan man konstatera att de åtta parkerna har en ”sysselsättningseffekt” på 4000 helårsanställda och totalt med säsongsanställda 7000 vara drygt två tredjedel är under 25 år. Man konstaterar att parkerna genererar 1.9 miljoner gästnätter och bidrar till en turismomsättning i regionerna på nära 6 miljarder kronor.

Några synpunkter från föreningen

I dag är nöjesparkerna en av de stora momsinbetalarna i turismen. Verksamheten är belastad med 25 procent moms. Den som går på en konsert på Skansen i Stockholm betalar 6 procent moms medan om man går tvärs över gatan till Gröna Lund är momsen 25 procent.

”Konkurrens på lika villkor” är en annan begäran från föreningen. I dag får ett stort antal svenska besöksmål statligt eller EU-stöd för sin verksamhet på ett många gånger slumpmässigt sätt menar man. Kravet är att offentliga subventioner inte ska få snedvrida konkurrensen om turisten.

Ett annat önskemål från Nöjesparkföreningens medlemmar är att man skapar en större flexibiliteten i semestrar, ledighet och lov. En ständig önskan att förlänga den svenska turistsäsongen har kommit från samtliga svenska turismaktörer. Nöjesparkernas, de senaste årens satsningar, på julmarknader, höslovsöppet, påsk- etc har varit framgångsrika. Sverige är en liten marknad, en större spridning av människors ledighet skulle ge, inte bara nöjesparkerna, utan hela turistnäringen, möjligheten till en utökad marknad.

Slutligen vill nöjesparkerna med sin rapport belysa frågan om vikten av att turismen får en röst i samband med utbyggnad av landets infrastruktur. Att enkla och snabba transporter är livsviktiga för en turism spridd över landet, stad som glesbygd, är en självklarhet. Här tror Nöjesparkernas nyckelspelare att man har bidrag att ge till politiker och tjänstemän med infrastrukturfrågorna på sina bord.

Publicerad 2015-10-12