ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Handeln vinnare i ökad global turism

Nyligen presenterade Svensk Handel sin årliga rapport om shoppings betydelse för turismen. I den gör man klart att turismen är en viktig inkomst för handeln som omsätter hela 74 miljarder på turismen, eller 11 procent av den totala omsättningen i handeln. 

UNWTO konstaterar att den globala turismen kommer att växa med 66 procent fram till 2030. Främst är de de så kallade BRIK-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och naturligtvis Kina som kommer att stå för väl hälften av den ökningen. Rysslands andel har ju minskat och lär knappas bidra till någon större ökning, medan Kina och Indien fortfarande gör ökande avtryck i världsturismen och som vuxit upp som nya prioriterade marknader.

På nära 15 år har de kinesiska besökarna i det närmaste fördubblat sina gästnätter i Sverige till 203.500 gästnätter år 2014, men är fortfarande bara ca 1 procent av våra utländska gäster. Samtidigt konstaterar Svensk Handel att kineser är de mest lönsamma gästerna. Shoppingen tar nämligen hela 58 procent av den kinesiska turistvalutan renminbi (som betyder folkpeng) eller Yuan som är det mera gångbara begreppet internationellt. Och det är ingen hemlighet att shoppingen är en av Kinesernas viktigaste reseanledningar.

Men handeln är viktig även för andra gäster i den svensk turismen. Vi svenskar lägger ca en fjärdedel av vår reskassa på shoppingen, medan våra utländska gäster generellt lägger hela 46 procent i Handelns kassor vilket är den största posten i deras reskassa. 

Totalt fördelar sig handelns turismomsättning på 47,3 miljarder på ”sällanköpsvaror och 23,5 miljarder på dagligvaror. Detta kan jämföras med transporter i turismen, som köps för 84,7 miljarder, boende och restaurang för 86,7 miljarder, ”kultur och tjänster” för 23,5 miljarder( Tillväxtverket).

 I sin rapport slår Svensk Handel fast att de är de utländska gästerna som genererar ökningen av svensk turism. Under de senaste fem åren har de svenska kommersiella gästnätterna ökat med modesta 12 procent. Våra nordiska grannländer med 9,3 procent Europeerna med 4,6 procent, medan världen utanför Europa ökat sina övernattningar med 74 procent( låt vara från en nivå på mindre än 10 procent av alla gästnätter).

Under perioden från millennieskiftet fram till siffrorna från 2014 har svensk handel ökat sin omsättning med 72 procent. Shoppingturismen har bidragit med en ökning  på hela 117 procent, medan den totala turismen ökat med 79 procent. Visserligen är det storstäderna med Stockholm i klar ledning som tagit hand om ökningen av shoppinturismen. Man kan bara titta på andelen av Tax Free försäljningen där huvudstaden redovisar hela 82 procent medan Västsverige blygsamma 8 procent och Skåne 5 procent.

Så oavsett om man talar om shopping på turistens resa eller om shoppingen är ett huvudsyfte med resan (gränshandeln) så kan man konstatera att Handeln är en av de stora aktörerna inom turistnäringen och även en av de stora vinnarna.

Publicerad 2015-10-27