ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

Krisläge för Swedish Welcome

Certifieringen av den svenska turismen har fått sig en knäck. Swedish Welcome, bolaget som under ett par år har certifierat svenska turistanläggningar får inga mer statliga pengar. Initialt har verksamhetens uppstart fått statliga bidrag via Tillväxtverket, Jordbruksverket och Europeiska Jordbruksfonden. Men nu anser man tydligen att verksamheten ska klara av att stå på egna ben. Uppvaktningar av olika statliga instanser för att säkra fortsättningen av certifieringen har ännu inte lett till några resultat. Verksamhetens personal har härmed sagts upp i avvaktan på att en lösning förhoppningsvis ska komma tillstånd.

En skotsk förebild

Cerifieringen etablerades av ett antal regioner i Sverige där man gick ut på världsmarknaden för att hitta ett sätt att klassificera och utveckla olika typer av svenska turistprodukter som varierat turistiskt boende, aktiviteter och upplevelser. Verksamheten ägs av en förening som äger bolaget Swedish Welcome AB. Föreningen består  av 12 svenska regioner;  som för närvarande (december 2015) är Västmanlands Kommuner och Landsting, Smålands Turism AB, Sörmlands Turismutveckling AB, Västsvenska Turistrådet, Destination Småland AB, Visit Värmland, Visit Östergötland, Regionförbundet Örebro, Visit Västernorrland, Region Gävleborg, Visit Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län.

Bolaget drivs utan vinstsyfte och finansieringen sker genom avgifter från medlemmar och partners.

Den svenska varianten har fokuserat på främst två målsättningar; att skapa kvalitet i turistprodukten samt att premiera en hållbar användning av turismens resurser som natur och kulturmiljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet.

Den Skotska förebilden klassificerade även den certifierade verksamheten i ett stjärnsystem så att gästen fick en bedömning på standard och service inför sitt val. Något som man av någon anledning valt att inte engagera sig i i den svenska tolkningen.Det skotska systemet överlämnade även frågan om hållbarhet till de på marknaden redan existerande miljö och hållbarhetscertifierande företagen och organisationerna.

En viktig produktutveckling av svenska turism

Certifieringsprocessen innebär en extern genomgång av verksamheten och en utbildning i de frågor som på ett lönsamt sätt kan förädla standard och service hos produkten. En aktiv konstruktiv produktutveckling av svensk turism.

Samtidigt ger den svenska certifieringen som nämnts en viktig genomgång av hållbarhets och miljöfrågorna, något som står högt på listan i samhällets krav på svensk turism.

Det är därför märkligt att politiker och myndigheter inte uppmärksammat den nytta en certifiering enligt Swedish Welcomes modell kan ge till en växande svensk tjänstenäring.

I dag arbetar ägarna med att hitta en ekonomisk lösning för verksamhetens fortsättning. De dryga 200 redan certifierade och nöjda medlemmarna i Swedish Welcome borde bli många fler till glädje för imagen av den svenska turismen som en kvalitativ och hållbar näring.

Publicerad 2016-01-24