ANNONS
T&rs logotype Turism&Resor - Hit&Dit
Prästgården Kårstaby
SE-18696 Vallentuna
info@turismoresor.com

Ansvarig utgivare och redaktör
Bengt Meder
070-4153085
bengt@turismoresor.com

Utgivare
Turlådan AB

Annonsbokning
Bengt Meder
bengt@turismoresor.com
070-4153085
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
070-7106256

Prenumerationsärenden
pren@turismoresor.com

Faktureringsärenden
faktura@turismoresor.com

Tips, idéer eller synpunkter?
Har du idéer om reportage som du vill läsa i din branschtidning eller annat som du vill tipsa oss om?
Tidningen är öppen för debatt i alla frågor som rör branschen.
Sänd ett mail till:
red@turismoresor.com

Webmaster
Camilla Boquist
camilla@ladan.se
© Turlådan AB

SKL engagerar sig i turismens statistikförsörjning.

Tunga aktörer i den svenska turismen är den offentliga sektorn med främst kommuner och landsting. Under fler decennier har offentligägda turistbyråer landet runt haft viktiga roller i utvecklingen av den svenska turistindustrin. I samband med semesterlagstiftningen under mitten av 1900-talet, fick kommunerna och regionerna uppgiften att informera svenska folket om de alternativ till ”rekreation” och friluftsliv som stod till buds. Kommunala campingplatser växte upp och offentligägda turistbyråer fick uppgiften att samla den växande näringen i gemensamma informations- och marknadsföringsinsatser lokalt och regionalt.

I dag finns uppgiften kvar och turistbyrån har blivit en viktig resurs för att på olika sätt marknadsföra sina destinationer för såväl turism som att locka arbetskraft, bosättare och skattebetalare. En stor del av våra skattemedel anslås årligen till uppgiften.

Det är därför en nödvändighet att verksamheten ständigt är uppdaterad på hur turismen utvecklas i närområdet. 

I över 25 år har de av dåvarande Sveriges Turistråd etablerade undersöknings och analysmetoderna TDB och TEM legat till grund för anslagsäskande och planeringen lokalt av infrastruktur och marknadsföringen av turismen.

TDB - Turist Data Basen med sina årliga 25.000 intervjuer om svenska folkets res- och fritidsvanor har med sitt stora intervjuunderlag kunnat ge ett underlag för information ner på kommunnivå. Och TEM - Turist Ekonomiska Modellen har under samma tid tillhandahållit årligen jämförbara siffror för kommunens och regionens turistiska utveckling i termer av ekonomi och sysselsättning.

Genom Tillväxtverket märkliga upphandling i vilken man ersatt en väl etablerad och av vetenskapen granskad och godkänd undersökning med en ovetenskaplig webbundersökning har den långa serien av beslutsunderlag för den offentliga sektorns turism dramatiskt förändrats. Dagens webbundersökning som kritiserats av såväl akademin som marknaden har i den mån de redovisats levererat helt osannolika resultat i jämförelse med erfarenhet och tidigare analyser. Runt om i Sverige har man på lokal nivå protesterat mot de resultat som idag redovisas. 

Frågan har hamnat på politikernas bord och blivit föremål för kommuner och landstings samarbetsorganisation SKL - Sverige Kommuner och Landsting. Enligt uppgift har organisationen nu fått uppgiften att utreda dagens försörjning av turistiska data och se till att man åter får ett seriöst underlag för viktiga beslut med anknytning till turismen. Uppgiften blir att se till att beslutsfattare inom den offentliga sektorn åter får ett sifferunderlag som man kan lita på. Något som förhoppningsvis även kan komma den övriga turistnäringen till del. 

Publicerad 2016-03-19